zondag 29 november, 2020 10:47
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
<p>Teamleden van het nieuwe projectbureau vergaderen veel online.</p>

Teamleden van het nieuwe projectbureau vergaderen veel online.

(Foto: Projectbureau PEUF)

Nieuw projectbureau moet Friesland sneller ‘van het gas af’ helpen

  Samenleving

Met het oprichten van het Projectbureau Energietransitie Uitvoering Friesland (PEUF) wordt de versnelling van de Friese energietransitie ondersteund, zo stellen de samenwerkende organisaties Ús Koöperaasje, Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Energie VanOns. Frans Latjes is benoemd tot kwartiermaker.


De drie organisaties hebben geconstateerd dat samenwerking op het gebied van energieopwekking, MKB (bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf, red) en mobiliteit sneller zal leiden tot resultaat. De PEUF - Projectbureau Energietransitie Uitvoering Frysla^n – speelt in op de hulpvragen van lokale gemeenschappen op wijk- of dorpsniveau.

Werkwijze verloopt van onderop
De werkwijze van het Projectbureau Energietransitie Uitvoering Fryslân verloopt van onderop: wijken, dorpen, energiecoöperaties en bedrijven uiten hun lokale behoeften en vragen, de PEUF vertaalt deze hulpvragen in breed gedragen projecten. De PEUF richt zich onder andere op het realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen en uitbreiden van elektrische laadinfrastructuur binnen de provincie. Ook het fossielvrij maken van het regionale mkb staat hoog op de agenda.

“De PEUF helpt energiecoöperaties, bedrijven en overheden om projecten daadwerkelijk ten uitvoer te brengen en staat voor energie uit de streek”, vertelt Almar Wimer Siebenga, betrokken bij de PEUF. “Wanneer er opbrengsten uit projecten worden gegenereerd, komen deze ten goede aan de regio. We brengen burgers en bedrijven bijeen om samen de energietransitie te versnellen.”

Meld je project aan
“PEUF verdubbelt de voucherregeling voor energie-coöperaties van Provincie Fryslân”, aldus Fries energiecommissaris Bouwe de Boer en Energie VanOns-directeur Jaap Hoeksema. ‘De provincie stelt een maximumbedrag van 2.500 euro beschikbaar voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige, die ondersteunt op juridisch, financieel, fiscaal of organisatorisch gebied. Bij uitbesteding aan de PEUF, verdubbelt het projectbureau dit bedrag. Ook bij andere duurzame hulpvragen staan we paraat. Heb je duurzame ambities in je omgeving en behoefte aan ondersteuning? Neem contact op via info@peuf.nl.”

Gemeenten, natuurorganisaties en instellingen mogen ook meedoen
De Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Ús Koöperaasje en Energie VanOns zijn al jaren vanuit hun eigen expertise actief binnen de Friese duurzaamheidsomgeving. Door het opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsbureau PEUF, kan men sneller en effectiever inspelen op behoeften van lokale gemeenschappen. Het bureau staat open voor samenwerking met andere Friese duurzaamheidspartijen.

“Het zou fantastisch zijn als meer partijen zich bij ons aansluiten”, zeggen de initiatiefnemers. “We roepen gemeenten, natuurorganisaties en instellingen op om zich bij de PEUF te voegen. Zo laten we zien dat Fryslân echt werk maakt van de energietransitie. De PEUF zet duurzame ideeën om in actie, met een versnelling van de energietransitie tot gevolg. Ook het lokale mkb profiteert mee: de projecten leiden tot meer opdrachten. Met als gevolg: tevreden burgers, tevreden ondernemers en een tevreden overheid.”

Kijk voor meer informatie over de PEUF op www.peuf.nl

Meer berichten