zondag 29 november, 2020 11:37
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Deel van het torentje, dat nu in wijk De Zuidlanden staat.
Deel van het torentje, dat nu in wijk De Zuidlanden staat. (Foto: Gemeente Leeuwarden)

Torentje van Cuypers heeft nieuwe plek gekregen

  Politiek

Het torentje van Cuypers is gerestaureerd en staat nu bij het toekomstige ‘kaatspleintje’ in het buurtschap De Klamp in De Zuidlanden.


De tocht van de torenspits
Het Leeuwarder “Torentje van Cuypers” was oorspronkelijk onderdeel van het Roomskatholieke Liefdesgesticht uit 1882 (ook wel het Sint Fredericusgesticht) aan de Keizersgracht in Leeuwarden. Dit tehuis werd ontworpen door de landelijk zeer bekende architect Pierre Cuypers, die onder andere ook de Bonifatiuskerk in Leeuwarden, het Rijksmuseum en het NS-station in Amsterdam ontwierp. 

Toen het gesticht eind jaren 80 plaatsmaakte voor een nieuwbouwproject, besloten woningcorporatie Patrimonium en bouwbedrijf De Leeuw-Jellema uit Gorredijk de torenspits op te knappen en aan de gemeente Leeuwarden te schenken. 

Het torentje kreeg jarenlang een plek voor de tegenoverliggende Blokhuispoort, maar bij de herinrichting van het Blokhuisplein werd ook verplaatsing van het torentje meegenomen. Rond de oorspronkelijke locatie in het centrum bleek geen geschikte plek te vinden en is gezocht naar een bijzondere nieuwe plek. Dat is het kaatsplein in De Klamp geworden. Hier voegt het torentje van Cuypers een extra dimensie toe en legt er een link met de historische Leeuwarder binnenstad.

Meer berichten