zondag 27 september, 2020 01:28
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Burgemeester Buma sluit woning vanwege overtreding Opiumwet

Op 10 september 2020 is een woning in Leeuwarden, gelegen aan de Eewal, op last van burgemeester Buma gesloten voor de duur van 6 maanden. De bewoner was het niet eens met deze sluiting en vroeg de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen. De rechter heeft de burgemeester in zijn gelijk gesteld, waardoor de woning gesloten kon worden.

In deze woning heeft de politie op 23 juni 2020 een hoeveelheid van 40,41 gram GHB en 54,22 gram amfetamine aangetroffen. Daarnaast zijn ook andere goederen in de woning aangetroffen die duiden op drugshandel, zoals verpakkingsmateriaal.

Als een dergelijke hoeveelheid harddrugs in een woning wordt aangetroffen, is de burgemeester op grond van de Opiumwet bevoegd om die woning te sluiten. De burgemeester maakt hier gebruik van deze bevoegdheid. Sluitingen zoals deze zijn goede voorbeelden van de uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente Leeuwarden; het doel van dit beleid is – kort gezegd – het tegengaan van drugshandel en het voorkomen van drugsgerelateerde onveiligheid en/of overlast voor omwonenden. De gemeente, Politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie werken intensief samen om tegen illegale drugshandel op te treden

In 2020 is tot nu toe (met deze woning erbij) 23 keer gebruik gemaakt van deze bevoegdheid door de burgemeester.

Meer berichten