zaterdag 4 juli, 2020 18:04
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Foto:

Inqubator Leeuwarden haalt € 199.140,- Europese subsidie naar Friesland

LEEUWARDEN - Inqubator Leeuwarden haalt € 199.140,- Europese subsidie naar Friesland om samen met Stichting VerbindMij en Stichting Jong & Ondernemend Friesland een ‘community driven’ café op te zetten. Samen met organisaties uit Turkije, Griekenland en Tsjechië werkt het Leeuwarder-trio aan dit Erasmus+ project dat in juni 2020 van start gaat.

In iedere Europese lidstaat ontmoetingsplaatsen voor sociale en ondernemende activiteiten voor en door jongeren? Dat is de ambitie van Café Europe! Het doel van deze samenwerking is het creëren van een sterke, vruchtbare, sociale en zakelijke groeiplaats voor iedere jongere.

Nynke de Jager van Inqubator Leeuwarden: ‘Wij zijn erg trots dat we dit jaar met Café Europe kunnen starten. Er werd al langer aan dit idee gewerkt, maar met deze subsidie is de start eindelijk mogelijk. Als Inqubator Leeuwarden hopen we natuurlijk dat we veel jongeren kunnen helpen met de ontwikkeling van hun ondernemende vaardigheden. Wie weet, komt de nieuwe Steve Jobs wel bovendrijven in ons café!’. 

Eén van de kernbegrippen van Café Europe is sociale inclusie. In Café Europe zetten allochtone en autochtone jongeren samen hun eigen projecten op. Ze identificeren behoeftes, bedenken oplossingen en voeren hun projecten van begin tot einde uit. In deze projecten zullen de jongeren hun ondernemende vaardigheden (verder) ontwikkelen en kunnen ze een stabiel netwerk opbouwen. ‘Samen gaan we op zoek naar de talenten van de jongeren. Zeker bij nieuwkomers wordt vaak gekeken naar wat deze mensen niet kunnen, terwijl er juist veel talent in deze groep zit’ aldus Gysbert Bergsma van Stichting VerbindMij. Hiermee draagt Café Europe bij aan het oplossen van uitdagingen die vaak gepaard gaan met integratie, zoals het gebrek aan een sociaal vangnet of een luisterend oor.

Voor alle jongeren heeft Café Europe veel te bieden. Door samenwerking tussen autochtone en allochtone jongeren, kunnen ze hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, een nieuwe cultuur leren kennen, hun eigen netwerk uitbreiden, werkervaring op doen enzovoorts. Zo beaamt ook Janke Johanna van Zanden van JOF: ‘Café Europe brengt jongeren van ver en dichtbij samen en zorgt voor duurzame verbindingen in de regio’. Kortom, iedereen is welkom!

Wil je meedenken of ken jij de perfecte plek voor een vestiging van Café Europe? Laat het ons weten! Neem contact met Nynke de Jager via n.dejager@inqubator.nl.

Meer berichten