Afbeelding

College Ooststellingwerf vraagt gemeenteraad standpunt over De Hildenberg

Recreatie & Ontspanning

APPELSCHA - Het college van B&W van Ooststellingwerf vraagt de gemeenteraad om een standpunt in te nemen over permanente bewoning op vakantiepark De Hildenberg in Appelscha. De gemeenteraad besloot in 2021 om op De Hildenberg een pilot Vitale Vakantieparken te doen. In navolging van het landelijke programma Vitale Vakantieparken, dat onderzoekt of een vakantiepark nog vitaal is of recreatieve potentie heeft. 

Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de ervaringen van het pilotproject Vitale Vakantieparken op Buitenplaats De Hildenberg in Appelscha. Op basis van de uitkomsten van de pilot te kiezen voor handhaving en het tegengaan van permanente bewoning op het park. En de ervaringen van de pilot te gebruiken om voorstellen te maken voor andere vakantieparken. 

Achtergrond 

De gemeenteraad heeft op 2 november 2021 ingestemd met het pilotproject Vitale Vakantieparken op Buitenplaats De Hildenberg. Het doel van pilot is om van De Hildenberg weer een vitaal vakantiepark te maken, waarbij de toeristisch-recreatieve functie behouden blijft. De uitkomsten van de pilot geven een goed beeld van een maatwerkaanpak bij het toekomstbestendig maken van de recreatieve functie van het park. Er is gekeken naar mogelijke scenario’s voor De Hildenberg, waarbij de voorkeur van het college uitgaat naar bij het derde scenario:

1. Het park volledig omzetten naar de bestemming wonen
Dit scenario gaat uit van een volledige omzetting van alle woningen naar de bestemming wonen.  

2. Een hybride woonpark met een combinatie van wonen en recreëren
Dit scenario gaat uit van een hybride woonpark met een combinatie van wonen en recreëren. Een hybride park wordt bereikt door gedogen van de recreatieve bestemming op bepaalde plekken op het park.

3. Handhaven en het tegengaan van permanente bewoning (naar billijkheid op basis van maatwerk)
Dit scenario gaat uit van maatwerk. Maatwerk is nodig vanwege verschillende omstandigheden op de vakantieparken. Jurisprudentie is het uitgangspunt waarbij in een langere, redelijke periode (van naar schatting tot maximum 3 jaar) bewoners ruimte krijgen te zoeken naar een andere woning. Hierbij zal op den duur de permanente bewoning op De Hildenberg verdwijnen.  

Dit onderwerp wordt op 12 maart besproken in de raadscommissie Ruimte en op 26 maart in de raadsvergadering.

Afbeelding
Column Desirée van Dijk-Attema: Uitstellen Column 11 uur geleden
Afbeelding
Mobiele Minibos Winkelhart Oosterwolde Educatie 14 uur geleden
Afbeelding
Hondje Binky in de bemiddeling Stichting SOS voor huisdieren Friesland Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Rosie nieuw in de bemiddeling Stichting SOS voor huisdieren Friesland Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
"Je vindt hier bij Vlomarkt Makkinga hele mooie vintage spullen" Evenement 17 uur geleden
Afbeelding
TV-serie Tot het Einde Gezondheid 21 uur geleden
Afbeelding
Makelaar en taxateur Yvette Westerhof denkt mee over duurzaamheid Zakelijk nieuws 22 apr, 18:00
Afbeelding
Filmhuis Noordwolde draait 26 april de film Anatomy of a Fall Cultuur 22 apr, 12:00