Afbeelding
Foto: Unsplash.com

Meer ruimte voor wandelen, fietsen en leefkwaliteit in de openbare ruimte

Natuur

LEEUWARDEN - Gemeente Leeuwarden wil meer ruimte voor groen, wandelen en fietsen. Ook wil de gemeente minder uitstoot van uitlaatgassen en betere fietsverbindingen tussen de stad, wijken en dorpen. Meer aandacht voor leefkwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving staan centraal in het concept-Beleidskader Mobiliteit.

Wethouder Evert Stellingwerf: “Uit verkeersanalyses voor 2040 blijkt dat een lange termijnvisie nodig is op mobiliteit. Als we niets doen zal de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in de stad en de dorpen afnemen omdat het inwonersaantal toeneemt en het autoverkeer groeit. De oversteekbaarheid van wegen loopt hierdoor terug en er is minder ruimte voor groen. Inwoners hebben aangegeven dat zij juist meer aandacht willen voor leefkwaliteit, meer groen, veiligheid en goede verbindingen tussen stad, wijken en dorpen. Met dit Beleidskader Mobiliteit leggen we vast om hiernaartoe te werken.”

7 Uitgangspunten voor gezonde, duurzame en veilige mobiliteit

In het concept Beleidskader zijn 7 uitgangspunten uitgewerkt. Toekomstige projecten waar mobiliteit een rol heeft, moeten voldoen aan deze uitgangspunten. De 7 uitgangspunten voor mobiliteit kwamen tot stand met informatie van inwoners. Een vragenlijst over de toekomst van mobiliteit in de gemeente is ruim 1.000 keer door hen ingevuld. Ook konden inwoners in juni en november vorig jaar verschillende bijeenkomsten (mobiliteitscafés) bezoeken om verder te praten over de thema’s.

In het Beleidskader Mobiliteit zijn geen projecten uitgewerkt; het is het kader voor uitvoeringsprojecten van de komende jaren.

De 7 uitgangspunten:

1. Ruimtelijke inbreiding binnen bewoond gebied helpt duurzame mobiliteit.

2. Elk dorp wordt verbonden met een doorfietsroute, regionaal OV, en er komt een P&R aan de stadsring.

3. Uitgezonderd van enkele hoofdwegen wordt overal 30 km/u de nieuwe standaard snelheid. Voetgangers en fietsers krijgen zoveel mogelijk voorrang.

4. Voetgangers en fietsers kunnen veilig en prettig de stadsring oversteken. Automobilisten worden verleid om via de Haak de rijden, een ander vervoersmiddel te nemen of om buiten de spits te reizen.

5. Het centrum van Leeuwarden krijgt meer verblijfskwaliteit, wandelen staat daar op 1, Vanaf de stadsring ga je naar de parkeergarages in het centrum. De stadsring wordt hiermee een Parkeerring.

6. De binnenstad wordt groener: straatparkeren gaat steeds meer naar parkeergarages en P&R-hubs. Zo krijgt het centrum meer ruimte voor groen, wandelen, ontmoeten en fietsparkeren (parkeren voor invaliden en laden/lossen blijft wel)

7. De wijken en dorpen worden groener met minder parkeerhinder dankzij gericht parkeerbeleid en wijkhubs.

Reageren op het beleidskader

Het college van b. en w. legt het Beleidskader Mobiliteit ter inzage met ingang van 25 april tot en met 6 juni. Iedereen kan er dan op reageren. De gemeente verzamelt de reacties en reageert daarop in een in een zienswijzenota. Het college van b. en w. legt deze samen met het beleidskader ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dat gebeurt naar verwachting in juli 2024.

Inloopbijeenkomst

Inwoners zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Deze is op 14 mei. Meer informatie over deze bijeenkomst staat binnenkort op www.leeuwarden.nl/mobiliteit.

Meer informatie

Meer informatie over het Beleidskader Mobiliteit en over de 7 uitgangspunten staat op www.leeuwarden.nl/mobiliteit.

Leeuwarden
Brandweer ingezet voor vergeten pan op vuur in Leeuwarden Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
De voorstelling Droomvogels is op 29, 30, 31 mei en 1 juni te zien in Podium Explore in Leeuwarden. Cultuur 12 uur geleden
Afbeelding
Naar het mbo? Kijk het webinar 'Studiefinanciering: hoe werkt het?' Educatie 19 mei, 18:00
Afbeelding
Ontdek de nieuwste singer-songwriters van Friesland op 31 mei in Leeuwarden Cultuur 19 mei, 15:00
Afbeelding
Nieuw Ontwikkelperspectief voor de Lelylijn: Op Weg naar 2050 Politiek 18 mei, 15:00
Koningin Maxima
Koningin Máxima in gesprek met GreenInclusive over Friese natuurlijke waardeketen ' Algemeen 18 mei, 15:00
Afbeelding
Voorstelling Romijn Conen bij Revalidatie Friesland Algemeen 18 mei, 12:00
Afbeelding
Boeren overhandigen eerste spandoek aan de provincie Fryslân Agrarisch nieuws 18 mei, 08:00