vrijdag 18 september, 2020 18:31
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Foto: Raimond Spekking

Onderzoek concludeert: raadslid schond gedragscode en AVG

Een onafhankelijk onderzoek naar een handeling van raadslid S. Boxman (Lijst058) heeft tot de conclusie geleid dat zij de gedragscode integriteit leden van de gemeenteraad 2016 heeft geschonden. Ook overtrad zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op 24 september is gebleken dat mevrouw Boxman een mail met vertrouwelijke informatie had verstrekt aan een externe partij, Split Vision in Eindhoven, waarmee de gemeente Leeuwarden in een juridische procedure is verwikkeld. In de betreffende mail stonden ook de naam en verdere persoonsgegevens van een medewerker van de gemeente, zijn als processtuk in het geschil tussen Split Vision en de gemeente ingebracht.

Na overleg met de griffier en de gemeentesecretaris, en na een gesprek met mevrouw Boxman, heeft burgemeester Sybrand Buma (tevens voorzitter van de gemeenteraad) aan het presidium van de raad bekendgemaakt dat er voldoende reden was voor het uitvoeren van een onderzoek naar de geconstateerde feiten. Dit onderzoek, conform het geldende protocol, is uitgevoerd door Capra Advocaten te Zwolle.

Uit dit onderzoek is verder gebleken dat mevrouw Boxman niet in strijd met de gemeentewet heeft gehandeld. De toelichting en onderbouwing van de conclusies zijn te vinden in het onderzoeksrapport, dat als bijlage is toegevoegd.

De burgemeester adviseert de gemeenteraad het raadslid geen verdere sancties op te leggen. Hij is van mening dat de handhaving van de integriteit het meest is gediend door de openbaarmaking van het rapport en de behandeling ervan door de raad.

Reactie van Selo Boxman op het onderzoeksrapport van CapraAdvocaten
Vanuit Lijst058 zijn wij, als gemeenteraadsleden verantwoordelijk voor het uitoefenen van een controlerende taak met betrekking tot het handelen van het college. Deze verantwoordelijkheid brengt vele facetten met zich mee en is zeer divers aan onderwerpen.

Voor ons begon de kwestie gemeente Leeuwarden versus het bedrijf Split Vision in januari 2019 met een publicatie in de Leeuwarder Courant. In maart stuurde het bedrijf een mail aan de gemeenteraad over de kwestie die aanleiding voor de fractie van Lijst058 was om contact met hen op te nemen. Dit contact is ontstaan vanuit de behoefte om meer informatie vanuit de Split Vision te vergaren om zodoende inzicht te krijgen in de standpunten van hen en de gemeente Leeuwarden. In onze fractie ontstond, vanuit de gedachte van onze controlerende taak, de behoefte om het onderwerp verder uit te diepen.

In overleg met de fractie heb ik de communicatie met Split Vision op mij genomen. De fractie was unaniem van mening dat wij het onderwerp verder uit wilden diepen. Inmiddels hadden wij vernomen dat het bedrijf Split Vision, de Gemeente Leeuwarden, had gedaagd voor de rechtbank ten einde een betaling van hun vordering te realiseren. Dit was tevens het einde van het contact wat ik, en wij als fractie Lijst058 hebben gehad met het bedrijf.

In de tussentijd is er een mail van de ambtelijke dienst, die ik via de griffie had ontvangen, als antwoord op een concrete vraag van ons, in overleg met de fractie door mij gedeeld met het bedrijf. Dit had, achteraf gezien, niet gemoeten en dit spijt mij dan ook ontzettend. Vanuit mijn rol als lid van een raadsfractie lag de focus op het boven tafel krijgen van feiten in een zaak tussen de gemeente en een dienstverlenend bedrijf. Een politieke insteek derhalve. Het schaden van personen of relaties was voor mij geen issue en is ook nooit de bedoeling geweest. Wat mij betreft een ongelukkige werkwijze met gevolgen die ik vooraf niet voldoende heb overzien en dat spijt mij. Als fractie hebben we niet juist gehandeld. Een wijze les waaruit niet alleen lering kan worden getrokken voor nu,maar ook voor toekomstige raadsleden. Dikwijls is het een grijs gebied wat wel en niet mag worden gedeeld. Wat voor de een als een openbaar of onschuldig stuk lijkt kan ernstige gevolgen hebben voor een ander.

Mijn hoop is dan ook dat er een les kan worden geleerd uit dit voorval. Zowel ik, als de fractie, en ook de Gemeente Leeuwarden, zullen stappen moeten nemen om dit soort problematiek in de toekomst te voorkomen.

Het feit dat er nu zoveel commotie ontstaat rondom mijn persoon betreur ik. Ik wil benadrukken dat het niet mijn doel was om tegen de regels van integriteit of andere binnen de raad afgesproken algemene regels te handelen.

Ik verwacht dat het rapport over niet al te lange tijd in de gemeenteraad wordt besproken. Nadat een datum bekend is zal ik mijn verklaring nader toelichten. Voor nu onthoud ik mij van verder commentaar.

Met vriendelijke groet, 

Selo Boxman
Meer berichten