Afbeelding
Foto: Fries Museum.

Internationaal wetenschappelijk congres over Friese middeleeuwen

Cultuur

LEEUWARDEN - Op zaterdag 28 januari 2023 organiseert het Fries Museum, in samenwerking met de provinsje Fryslân, een internationaal wetenschappelijk congres. Tijdens dit Engels- en Duitstalige congres worden nieuwe inzichten behandeld over de Friese middeleeuwen: New insights on medieval Frisian society / Neue Erkenntnisse über die mittelalterliche friesische Gesellschaft

Het museum brengt ruim zestig academici uit binnen- en buitenland samen om te sparren over recente ontdekkingen met betrekking tot de Friese middeleeuwen.Centraal staat het vraagstuk over de continuïteit of discontinuïteit van de samenlevingsstructuur van de middeleeuwse Friezen. In hoeverre worden vroegmiddeleeuwse regels, gebruiken en gewoonten doorgezet in de volle en late middeleeuwen? Het congres wordt om 10.00u geopend door gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Foto door Denise Amber Photography. Door op de hoogte te zijn van elkaars lopende onderzoeken en daarover te discussiëren, kan het ‘verhaal van Fryslân’ geactualiseerd worden. Niet alleen zijn de nieuwe inzichten interessant voor het huidige Friesland, ook voor andere delen van het oude Friesland, en mogelijk ook elders, zullen onderdelen hiervan gelden. De nieuwe informatie die aan het licht komt moeten ook weer een plekje krijgen in de archeologietentoonstellingen die het museum de komende jaren programmeert.

Diana Spiekhout, conservator terpencultuur & middeleeuwen van het Fries Museum, is verheugd op de komst van de academici. “Met het congres draagt het museum bij aan het samenbrengen van wetenschappers uit verschillende disciplines, denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, archeologie en antropologie, over Friesland. Dat Friesland, afhankelijk van welke tijdsperiode je kijkt, was veel groter dan de huidige provincie en strekte zich zelfs over de huidige landsgrenzen uit. Als museum proberen wij wetenschappelijke studies over het oude Friesland (dus in historische zin) te vertalen (en daarmee valoriseren) naar het grote publiek toe. Dit betekent ook dat we onderzoekers uit andere provincies en landsgrenzen erbij betrekken. Wetenschap brengt immers nieuwe verhalen.”

Middeleeuwen in het Noorden

Het congres wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden. In deze tentoonstelling komt de eigenaardige, verborgen wereld van Tota Frisia tussen 1067-1567 tot leven. De expositie gaat in op vragen als: Hoe zag de samenleving van het middeleeuwse Friesland eruit? Wat hield de Friese vrijheid in? En in hoeverre klopt het algemene, bestaande beeld van de middeleeuwen dat wij hebben? De tentoonstelling is nog in Leeuwarden te zien tot en met 7 mei 2023.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân

Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 46 seconden geleden
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 14 uur geleden
Wat een knapperd hè?
Lieve Casper zoekt een nieuwe mand Samenleving 20 uur geleden
Afbeelding
Sfeeractie bij laatste training voor halve finale knvb beker in Leeuwarden Sport 22 uur geleden
Afbeelding
Milde winter leidt tot milde energierekening Duurzaamheid 23 feb, 11:12
Arie Molendijk
Taxatiemiddag in het Post Plaza Hotel in Leeuwarden. Historie 23 feb, 10:00
Afbeelding
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Samenleving 22 feb, 18:00
Afbeelding
Milieu Centraal gaat vrouwen uit Friesland helpen om bewust minder kleding te kopen Duurzaamheid 22 feb, 12:00