VraagElkaar wordt ook dit jaar gevraagd voor aanpak eenzaamheid | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Oost- en Weststellingwerf!
donderdag 28 januari, 2021 02:24
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: VraagElkaar

VraagElkaar wordt ook dit jaar gevraagd voor aanpak eenzaamheid

  Zorg & Welzijn

De organisatie VraagElkaar wordt gevraagd om ook dit jaar, net als vorig jaar, op een leuke en menselijke manier eenzaamheid in de gemeente Ooststellingwerf tegen te gaan. Burgemeester en wethouders stellen voor aan de gemeenteraad om daar ook  mee akkoord te gaan en het bedrag van 33.141 euro dat er in 2021 voor nodig is, daarvoor vrij te maken.


De gemeente schrijft: “Het voorstel is om in 2021, net als in 2020, de organisatie VraagElkaar in te zetten bij de aanpak van eenzaamheid in Ooststellingwerf. De werkwijze van VraagElkaar (inspireren, ontmoeten en verbinden) is een aanvulling op de bestaande activiteiten op het gebied van welzijn en zorg en spreekt een nieuwe groep inwoners aan. De problematiek rondom eenzaamheid wordt bespreekbaar.”

VraagElkaar coacht en ondersteunt en organiseert leuke activiteiten

“VraagElkaar organiseert lokaal activiteiten (deels op straat) waarbij voor de deelnemers ‘ontdekken wat je leuk en/of belangrijk vindt’ en ‘contact leggen met anderen’ centraal staan. VraagElkaar coacht en ondersteunt mensen die dat niet zo makkelijk vinden. Daarnaast kunnen deelnemers hun ideeën en behoeften (vraag en aanbod) met elkaar matchen via het VraagElkaar online platform en worden sociale media actief ingezet om mensen te bereiken.”

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om voor 2021 € 33.141 incidentele subsidie te verlenen aan VraagElkaar met als doel aanpak van eenzaamheid in Ooststellingwerf. Ten tweede stelt het college voor het subsidiebedrag te dekken uit het reguliere gezondheidsbudget.

Meer berichten