zaterdag 24 oktober, 2020 22:23
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Wetterskip Fryslân

Wetterskip meldt neerslagtekort in provincie Friesland

  Samenleving

Wetterskip Fryslân meldt dat het neerslagtekort in Fryslân door de regen van de afgelopen weken verder gedaald naar 180 millimeter.


Dat heeft tot gevolg dat het waterschap minder water in de provincie laat stromen vanuit het IJsselmeer. "We zijn in de polders grotendeels overgegaan op normaal beheer. Normaal beheer betekent dat we water vanuit het IJsselmeer de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) inlaten om de boezemwateren aan te vullen en door te spoelen. Zo houden we een goede waterkwaliteit en bestrijden we verzilting."

Lees de volledige droogte-update op de website van Wetterskip Fryslân: https://bit.ly/3c1IWV3

Meer berichten