woensdag 25 november, 2020 17:33
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Funda

Bestemmingsplanwijziging voor Wolvegasterweg 63 in Oldeberkoop

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf adviseert de gemeenteraad om akkoord te gaan met een bestemmingsplanwijziging voor het perceel Wolvegasterweg 63 in Oldeberkoop. De gemeenteraad neemt in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering het advies wel of niet over.


Het college meldt: “Het perceel Wolvegasterweg 63 te Oldeberkoop staat te koop. Potentie¨le kopers hebben een verzoek ingediend om het perceel te mogen gebruiken voor wonen, be^d en brochje, dagbesteding voor ouderen, groothandel en opslag van partijgoederen in de loods en voor het houden van enkele paarden. Er kan in principe ingestemd worden met deze functies, hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Medewerking voor de duur van twee jaar
Het college heeft besloten om in principe voor de duur van twee jaar medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ ter plaatse van het perceel Wolvegasterweg 63 te Oldeberkoop (kadastraal bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E, nummer 818) van ‘Bedrijf - Loon- en grondverzetbedrijf’ naar ‘Wonen’ waarbij het aantal woningen gelijk blijft (e´e´n woning).

In principe wordt voor de duur van twee jaar medewerking verleend aan het afwijken of herzien van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2018’ ter plaatse van het perceel Wolvegasterweg 63 te Oldeberkoop (kadastraal bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E, nummer 818) voor de uitoefening van groothandel en opslag van partijgoederen, stalling van paarden en vervoersmiddelen in de bestaande loods.

Meer berichten