zaterdag 11 juli, 2020 12:26
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.
Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. (Foto: Provincie Fryslân)

Rijk en Provincie akkoord over verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

  Politiek

Het vernieuwen van de bruggen en verruimen van de sluis bij Kornwerderzand kan van start. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (provincie Fryslân) hebben hiervoor woensdag de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend. Jarenlange voorbereiding is hieraan vooraf gegaan.

In totaal 137,5 miljoen euro
In de Bestuursovereenkomst is afgesproken om een grotere sluis aan te leggen, de bestaande bruggen te vervangen en de vaargeulen te verdiepen zodat grotere schepen hier gebruik van kunnen maken. Het Rijk betaalt 111 miljoen euro en de bijdrage vanuit de markt is 26,5 miljoen euro. De rest komt van de regionale overheden.

Uitwerking in verschillende stadia
Er is een gefaseerde uitvoering afgesproken. Het begint met de vervanging van de bruggen in de A7 die uiterlijk in 2025 klaar moeten zijn. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert het werk uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, eigenaar van de bruggen en de sluizen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Dit is een bijzonder moment. Er is lang naar toe gewerkt, gepuzzeld om het geld bij elkaar te krijgen en gekeken wat de beste aanpak is. Mooi dat we definitief kunnen zeggen: It sil heve! We leggen hiermee de rode loper uit voor grotere zeeschepen waaronder de superjachten die door Nederlandse scheepswerven worden gebouwd. Dit geeft een economische impuls aan de regio en een impuls aan het vervoer over water.”

Belangrijk voor bereikbaarheid en economische groei
Parallel aan het vervangen van de bruggen en verdiepen van de geulen, wordt een privaatrechtelijke marktbijdrage-regeling uitgewerkt. Hierna start de verruiming van de sluis, die er conform planning in 2028 kan liggen of zoveel eerder als haalbaar is.

Gedeputeerde Fokkens-Kelder: ‘’Ik ben ontzettend blij dat we deze overeenkomst over dit sluiscomplex kunnen tekenen. We kiezen hiermee voor een belangrijke investering in bereikbaarheid en economische groei. Het is geweldig dat we nu kunnen beginnen met de vervanging van deze bruggen, die vaak problemen geven. Een bijzondere mijlpaal.”

Havens Makkum en Lemmer voor grotere schepen bereikbaar
In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier basculebruggen (‘klapbruggen’ met een contragewicht). De twee doorvaartopeningen worden straks 21,7 en 25 meter. De huidige westelijke grote sluis wordt verruimd zodat grotere schepen er doorheen kunnen. De bestaande vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden ook verdiept, zodat de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor deze grotere schepen bereikbaar worden.

Meer berichten