zondag 19 januari, 2020 17:01
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Foto: sc Heerenveen

Gezamenlijk scoren voor een gezonde leefstijl in Fryslân

Voor een periode van drie jaar slaan sc Heerenveen en GGD Fryslân vanaf vandaag de handen ineen voor een vitaler Fryslân. Voor de start van de noordelijke derby hebben Cees Roozemond (directeur sc Heerenveen) en Margreet de Graaf (directeur GGD Fryslân) de samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerkingsafspraken tussen beide partijen maakten we binnen het kader van de Friese Preventieaanpak.

Waar streven SC Heerenveen en GGD Fryslân naar in hun samenwerking?
Beide partijen streven naar een gezonde(re) leefomgeving. Als de omgeving gezond is, wordt het maken van een gezonde keuze gemakkelijker en weer normaal. Een gezonde omgeving creëren kunnen wij als organisaties niet alleen. Daarom zoeken we de samenwerking met elkaar. Een vitale omgeving voor de inwoner van Friesland is voor ons beide een belangrijk speerpunt.

Hoe gaan we samenwerken? 

Het thema 'vitaliteit' en gezonde leefstijl wordt gekoppeld aan het project 'Scoor een Boek' en daarmee ook aan het thema laaggeletterdheid (een thema dat bij zowel sc Heerenveen als GGD Fryslân een aandachtspunt is). Voetballers worden bij verschillende leefstijl projecten ingezet als rolmodel om een gezonde leefstijl te stimuleren (bijvoorbeeld bij projecten op het gebied van voeding en bewegen, middelengebruik enz.). Met het oog op de dag van morgen (de 'dei fan moarn') en de GGD-focus op preventie vinden we het belangrijk om (o.a. met voetbal) meer partijen/stakeholders aan te laten sluiten bij dit thema.

Sc Heerenveen

Sc Heerenveen is meer dan alleen een voetbalclub en wil samen met supporters, sponsoren en andere stakeholders haar maatschappelijke betrokkenheid tonen in Heerenveen, haar directe omgeving en de regio Friesland. De club opereert vanuit twee (maatschappelijke) pijlers: participatie en vitaliteit.

GGD Fryslân

GGD Fryslân gaat voor een gezond en veilig Fryslân. We werken de komende jaren aan het boeken van meer gezondheidswinst. We willen het aantal gezonde levensjaren voor iedereen omhoog brengen. Om dit te bereiken is extra aandacht nodig voor mensen met lage inkomens en een lagere opleiding.

Friese Preventieaanpak

GGD Fryslân werkt op dit moment samen met gemeenten en partners binnen diverse preventieprogramma's o.a. op het gebied van roken, alcohol en overgewicht. Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 ondertekend door diverse landelijke partijen. In Friesland zijn we bezig onze preventieprogramma's te herijken naar een samenhangende preventieaanpak. Binnen deze aanpak worden alle huidige preventieprojecten van o.a. GGD Fryslân verbonden. Met deze herijking wordt het volgende beoogd: een groter effect van de losse programma's door middel van meer samenhang en een betere structuur, het bereiken van meer kwetsbare doelgroepen met de bestaande programma's en interventies, waar nodig een verrijking van de huidige aanpak met nieuwe initiatieven om meer impact te creëren, provinciale uitvoering te geven aan het Nationale Preventieakkoord om de lokale aanpak te versterken.

Meer berichten

RondOm HeerenveenLees de krant online