donderdag 12 december, 2019 11:57
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Start Pilot Praktijkleren Fryslân

PROVINCIE FRIESLAND - Mensen zonder een diploma, en dus zonder startkwalificatie, zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaker afhankelijk van een uitkering. Ongeveer een derde van de mensen met een WW-uitkering heeft geen diploma, bij mensen in de bijstand is dat meer dan 50%!

Fryslân sluit aan bij de landelijke Pilot Praktijkleren

Als het volgen van een gewone mbo-opleiding nog een brug te ver is kunnen deelnemers via de Pilot Praktijkleren een mbo-praktijkverklaring halen. De deelnemers volgen meestal geen lessen en doen geen examen, maar krijgen wel een mbo-praktijkverklaring wanneer ze bepaalde opleidingsonderdelen beheersen. Zo kunnen zij aan bedrijven laten zien wat ze kunnen. Vaste onderdelen van de praktijkleerroute zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

De pilot draait om een brede groep mensen zonder diploma die elk een eigen aanpak vragen. De leerbehoefte van een statushouder/inburgeraar is tenslotte anders dan die van iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Voor elk van hen kan deze pilot een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo.

Partners
De Pilot Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring wordt in Fryslân mogelijk gemaakt door de Friese mbo-scholen, de erkende leerbedrijven, Steunpunt Zorg & Onderwijs Friesland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en alle partners van Fryslân Werkt!

Fryslân Werkt!

In het Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! hebben alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, Leerwerkloket, onderwijs en sociale partners hun krachten gebundeld. Gezamenlijk ondersteunen zij werkgevers bij het 'inclusief ondernemen' op het gebied van personeel.

Meer berichten