Afbeelding

Gemiddelde grafkosten in Friesland zijn € 2.477

Samenleving

FRIESLAND – Al decennia is er een verschil in kosten tussen begraven en cremeren. Nederlanders zijn zich nog niet altijd bewust van de financiële keuzes die met de laatste rustplaats gepaard gaan als iemand in hun omgeving overlijdt. 1 op de 10 nabestaanden1 kiest om financiële redenen voor cremeren in plaats van begraven voor hun overleden dierbare. Gemiddeld betalen we in Nederland € 3.1112 (2021: € 3.036) voor een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats. In Friesland is dit € 2.4772 (2021: € 2.422). Voor een crematie met gebruik van de aula betalen we in Nederland gemiddeld € 1.4153, in Friesland is dit € 1.4453. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar de graf- en crematiekosten onder 1.698 begraafplaatsen en 111 crematoria. 

“Op het moment dat iemand komt te overlijden is de belangrijkste vraag welke laatste rustplaats hij of zij had gewenst. Nabestaanden kiezen dan wat de overledene had gewild. Weten dat je de uitvaart organiseert zoals de overledene had gewild draagt bij aan het verwerken van het verlies. Mensen krijgen dan achteraf namelijk geen spijt. Helaas kiest 1 op de 10 families uitsluitend om financiële redenen tóch voor cremeren. Omdat begraven in hun regio te duur is voor hen. Onze uitvaartverzorgers helpen de nabestaanden in de voorbereiding van de uitvaart door alle keuzes en kosten inzichtelijk te maken. Helaas is het verschil in de kosten soms te groot om de wens na te leven. Dat zou níet zo moeten zijn en is niet goed voor de start van het rouwen. Doordat we de graf- en crematiekosten inzichtelijk maken helpen we mensen om zich voor te bereiden op hun toekomstige afscheid. Zo kan iemand in leven al een keuze maken voor zijn of haar laatste rustplaats en de financiële ondersteuning daarvoor. Voor henzelf en hun dierbaren,” zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta. 

Steekproef prijsstijging

De kosten voor grafrechten van gemeentelijke begraafplaatsen stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef, waarbij 2021 met 2022 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen4 te zijn die zelfs boven 10% uitkomen bij in ieder geval acht gemeenten. De redenen voor tariefverhogingen liggen uiteen. Meestal gaat het om stijgingen die met de inflatie te maken hebben. Dit jaar is de inflatie hoger dan anders. Soms is er meer aan de hand, zoals de herindeling van een gemeente waarbij de tarieven gelijkgetrokken worden. De laatste decennia is het aantal begrafenissen teruggelopen waardoor de kosten voor onderhoud en behoud van begraafplaatsen oplopen. De meest in het oog springende tariefverhoging is die van de gemeente Overbetuwe met een stijging van 46%. De duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland in Groningen heeft dit jaar de tarieven verlaagd met bijna 8% naar € 7.900 (2021: € 8.422). Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats.

Lokaal bepaald

Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een model-beheersverordening begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die gebruikt kunnen worden door gemeenten. Echter bepaalt een gemeente hoe zij uiteindelijk communiceert over de grafkosten. Voor meer informatie over de kosten voor een uitvaart in de regio kan men ook terecht bij de lokale uitvaartverzorger.

Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.698 begraafplaatsen (gemeentelijk en bijzonder) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en begraafkosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn van 111 crematoria in Nederland de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula in kaart gebracht. Al deze kosten zijn in de online graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt en voor iedereen toegankelijk. 

1. Bron: Uitvaartmonitor 2020, 9% van de opdrachtgevers wijkt af van de wens om hun overleden dierbare te begraven omwille van de kosten.
2. grafrechten en begraafkosten op een gemeentelijke of bijzondere begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, het is afhankelijk per begraafplaats of onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten hier onderdeel van zijn.
3. crematie met gebruik van aula (minimum aantal minuten aula), in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs of is begeleiding van nabestaanden bij de crematie inbegrepen. Ook de lengte van het gebruik van de aula kan afwijken per crematorium.
4. grafrechten en begraafkosten op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, administratiekosten kunnen hier onderdeel van zijn, zonder de kosten voor onderhoud of het plaatsen van een grafmonument

Afbeelding
Column G2 Makelaars: Niets te klagen Column 23 uur geleden
Afbeelding
sc Heerenveen bindt ook Almere City aan zegekar en boekt derde thuisoverwinning op rij Sport 4 dec., 10:00
Afbeelding
Column Melissa: Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en 'sorry' gezegd Column 3 dec., 12:00
Afbeelding
Ventileren essentieel om gezond energie te besparen Duurzaamheid 2 dec., 12:00
Afbeelding
Liefde op het eerste gezicht! Column 2 dec., 12:00
Afbeelding
Vijf tips om Sinterklaas te vieren Samenleving 2 dec., 08:00
Afbeelding
Column Rijkele Dijkstra: Samen verder Column 1 dec., 18:00
Afbeelding
“Beleef een levensechte game bij House of VR!" Zakelijk 1 dec., 12:00