Afbeelding

Jongeren bundelen krachten voor betaalbaar wonen en duurzame gemeenschappen

Wonen

FRIESLAND - Op initiatief van de Uitkijkers bieden ruim 50 mbo-studenten op donderdag 14 december hun woonmanifest aan bestuurlijk Fryslân. Wethouders Jelle Zoetendal van Heerenveen, Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân, Hein de Haan van Leeuwarden, Sipke Hoekstra van Smallingerland en Erik de Groot van Harlingen nemen het manifest in ontvangst tijdens de bijeenkomst Takomstmuzyk in Neushoorn in Leeuwarden.

De Uitkijkers is het platform waar de dialoog wordt aangegaan over maatschappelijk relevante thema’s, zoals brede welvaart. Zo ook over wonen en jongeren. Een grote groep mbo’ers van ROC Firda heeft de afgelopen maanden nagedacht over en geschreven aan een manifest over de woontoekomst van jongeren in Fryslân.

De mbo-studenten zeggen: “In een tijd waarin het woningtekort groot is in Fryslân, laten wij als jongeren samen een krachtig geluid horen. Dit manifest is een roep om verandering en een pleidooi voor betaalbare en toegankelijke woningen. In ons streven naar een eigen huis, vinden we het brede welvaartsperspectief van belang. Wonen gaat niet alleen over de vier muren waarin we leven, maar ook over de omgeving. Een betaalbare woning betekent niet alleen een dak boven je hoofd, maar draagt ook bij aan ons welzijn, geluk en aan de verbondenheid met de gemeenschap in onze buurt of dorp.”

Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben de mbo-studenten van Firda via dialogen met elkaar en met onder andere projectontwikkelaars en woningcorporaties en door het maken van moodboards gewerkt aan het manifest.

Context

De meeste jongeren uit het mbo in Fryslân willen het liefst wonen in de regio waar zij zijn opgegroeid en waar familie en vrienden wonen. Onderzoekers van Planbureau Friesland schrijven: “Ze wisselen niet zo snel van woonplaats voor een baan of opleiding. Ze hebben familie, vrienden en werk in hun omgeving en zien geen reden om te verhuizen. Tenzij ze een partner vinden die ergens anders woont. Ze waarderen de rust en ruimte in Fryslân.”

Een betaalbare woning, zowel koop als huur, is voor een starter erg lastig te krijgen. In veel dorpen en steden zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning; vrije sector huurwoningen zijn weinig voorhanden of onbetaalbaar en hetzelfde geldt voor koopwoningen.

Hierdoor blijven Friese jongeren langer dan door hen gewenst bij hun ouders wonen. Dit zorgt voor conflicten tussen generaties en een afname van levensgeluk. Friese jongeren zijn nodig voor een vitaal en dynamisch Fryslân. Al deze tendensen hebben hun weerslag op de brede welvaart van Fryslân.

Belang manifest

Het belang van het manifest is groot, Friese mbo-jongeren zijn tenslotte van levensbelang voor een vitaal en dynamisch Fryslân. Met het aanbieden van het manifest maken we een nieuwe start met de toekomst van wonen voor jongeren in Fryslân.

Afbeelding
FMF leidt Friezen op tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie Duurzaamheid 2 mrt, 12:00
Afbeelding
Realisatie derde sociale zelfoogsttuin in Fryslân Samenleving 1 mrt, 10:23
Afbeelding
Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Fries zit een Supporter van Schoon Natuur 1 mrt, 08:00
Afbeelding
Meer dan 30.000 vrijwilligers de straat op voor meer buitenspelen Samenleving 29 feb, 12:00
Afbeelding
Meer dan 500 Friese katten raakten vermist in 2023 Natuur 28 feb, 18:00
Afbeelding
9 van de 18 Friese gemeenten verhoogden toeristenbelasting Samenleving 27 feb, 12:00
Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 27 feb, 08:00
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 26 feb, 18:00