Gemeente Weststellingwerf gaat bezuinigen op de Jeugdzorg en op de WMO.
Gemeente Weststellingwerf gaat bezuinigen op de Jeugdzorg en op de WMO. Foto: Johan Vogelzang

Bezuinigingen bij gemeente Weststellingwerf

Politiek

WOLVEGA- De gemeente Weststellingwerf moet bezuinigen om een financieel tekort terugdringen. De Voorjaarsnota en kadernota laten zien dat bezuinigingen noodzakelijk zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag de voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Net als andere gemeenten heeft Weststellingwerf een fors tekort op het Sociaal domein.

Nog voor de zomer een maatregelenpakket

Het college komt daarom voor de zomer van 2022 met een maatregelenpakket. Daarnaast blijft zij aandringen op meer geld uit Den Haag. Met de voorjaarsnota/kadernota informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. 

De voorjaarsnota gaat in op het lopende boekjaar en de kadernota kijkt vooruit naar de komende jaren. Vanwege oplopende kosten in met name de taken voor jeugdzorg en Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red) verwacht Weststellingwerf een tekort voor 2022 en de jaren daarna van rond de € 1 miljoen.

Weinig tot geen ruimte voor nieuw beleid

De kadernota laat weinig ruimte voor nieuw beleid, wel kan uitvoering worden gegeven aan de projecten uit de dynamische investeringskalender. Weststellingwerf wil de meerjarenbegroting in ieder geval vanaf het jaar 2024 kunnen afsluiten met een positief saldo. 

De huidige maatregelen om meer grip te krijgen op de uitgaven voor jeugdzorg hebben effect, maar nog niet het gewenste resultaat. Binnen de Wmo zijn de uitgaven voor huishoudelijke hulp nog niet onder controle. Het college wil met een nieuwe projectstructuur en ingrijpende voorstellen nog meer grip op de uitgaven krijgen. 

Te weinig geld van het Rijk naar de gemeente

De maatregelen zullen gevolgen hebben voor de ondersteuning van inwoners. Wethouder Financiën Jongebloed: “Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de taken rond Jeugd en Wmo te weinig geld van het Rijk.”

“Vanwege de vergrijzing verwachten we dat in de toekomst steeds meer inwoners gebruik gaan maken van de Wmo. Daarom blijven wij samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij het Rijk aandringen op een reële vergoeding voor onze kosten in het Sociaal domein. Natuurlijk willen we onze eigen broek ophouden, maar ergens keert de wal het schip.”

Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Het Rijk is al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen op de herijking van dit Gemeentefonds. Hierdoor is het onduidelijk hoeveel geld Weststellingwerf de komende jaren uit Den Haag ontvangt. 

Hier vind je alle informatie over de bezuinigingen

Ook dat brengt onzekerheid met zich mee voor de komende begrotingsjaren. De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 in de raadsvergadering op 5 juli 2021. De voorjaarsnota 2021/kadernota 2022-2025 is te vinden op de pagina: weststellingwerf.begrotingsapp.nl.

Afbeelding
Column Desirée van Dijk-Attema: Keuzestress Column 10 uur geleden
Afbeelding
Blue Funkateers in MFA MeJander, Oldeberkoop Evenement 13 uur geleden
Afbeelding
Het Noordwoldiger Accordeon Orkest viert 30-jarig bestaan Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Je kan nu bekijken hoeveel toeslag je in 2024 kunt krijgen Financieel 18 uur geleden
Afbeelding
Sportcafe “De Duker" zet Biljartclub Zandhuizen in het nieuw Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Subsidieregeling wolfwerende maatregelen uitgebreid Natuur 29 nov., 18:00
Afbeelding
Paard&Plant organiseert themadag over paardenhagen Evenement 29 nov., 15:00
Afbeelding
Friese Holland's Got Talent-sensatie Amilia showteam komt naar het Posthuis Theater in Heerenveen Cultuur 29 nov., 11:55