Het gemeentehuis van Weststellingwerf.
Het gemeentehuis van Weststellingwerf. Foto: Gemeente Weststellingwerf

1,3 miljoen euro blijft er over voor Weststellingwerf

Politiek

WOLVEGA - Een bedrag van 1,3 miljoen euro is er afgelopen jaar overgebleven oftewel niet uitgegeven in de gemeente Weststellingwerf. Burgemeester en wethouders van de gemeente stellen aan de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met het bedrag op de eigen algemene reserves te storten.

Het college van burgemeester en wethouders meldt: “De coronacrisis vroeg in 2020 een andere inzet van de gemeente dan verwacht. Met diverse maatregelen ondersteunde Weststellingwerf inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Omdat mede daarom niet alle beleidsvoornemens konden worden uitgevoerd, bleef er geld over.”

Weststellingwerf sluit 2020 af met positief saldo van € 1,3 miljoen. Het college stelt voor om dit positieve resultaat van de jaarrekening te storten in de algemene reserve.

Maatregelen in de coronacrisis:

De gemeente nam vanaf het begin van de coronacrisis, naast de landelijke regelingen, onder meer de volgende maatregelen:

Een subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties die schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis, verenigingen en organisaties hoefden geen subsidie over 2020 terug te betalen, wanneer zij vanwege de lockdown geen tegenprestatie konden leveren. Verenigingen die een ruimte van de gemeente huren, kregen uitstel van betaling. 

Ondernemers konden een ruimhartige betalingsregeling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en de belastingen zijn later geïnd, de aanslagen reclamebelasting zijn later verzonden.

Zorg en ondersteuning bij noodopvang

In overleg met de scholen is de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep ingericht. Ook kwetsbare kinderen kwamen in aanmerking voor noodopvang. Door het wegvallen van reguliere zorg kwam veel zorg bij mantelzorgers terecht. 

Alle mantelzorgers zijn gebeld en kregen een ondersteunende brief voor werkzaamheden tijdens de avondklok. Er kwam een ‘sociaal ondersteuningspakket’ voor mensen die vanwege het coronavirus in (thuis)quarantaine gaan. Huishoudens in de bijstand kregen duurzame mondkapjes.

Extra aandacht voor jongeren

Vervoerders voor het leerlingen-, Wmo- en gymvervoer werden grotendeels gecompenseerd voor wanneer vervoer niet mogelijk of nodig was. Er was extra aandacht voor de jongeren. De jongerenwerkers zochten contact op diverse manieren en organiseerden activiteiten. 

Tijdens de Kerstvakantie was ToBe in Noordwolde geopend. Er was en is nauw en regelmatig contact met onder meer verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur, met zorgaanbieders en ondernemers- en winkeliersverenigingen. De gemeente dacht mee en gaf advies waar nodig. 

Zo kreeg de skeelerbaan in Wolvega van NOC-NSF de status van topsportlocatie, waardoor de skeelerbaan als trainingslocatie kon worden gebruikt door topsporters. Hotel Van der Valk is als internationale schaatsbubbel ingericht. De (inter)nationale schaatsploegen konden tijdens de toernooien in Thialf daar verblijven.

Resultaten en investeringsambities van Weststellingwerf

Naast de genoemde forse inzet op de coronacrisis en de reguliere werkzaamheden in 2020 zijn er volgens de gemeente mooie resultaten behaald. Een paar voorbeelden zijn de realisatie van de RegioDeal Zuidoost Friesland waarin Weststellingwerf met inwoners samenwerkt aan de toekomst van de dorpen en het landschap.

Ook is er meer grip op de Wmo-uitgaven in Weststellingwerf. Andere voorbeelden zijn het uitvoeren van projecten klimaat en duurzaamheid, het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 en het visiedocument OWO-samenwerking.

De reserve met betrekking tot investeringsambities maakte het in 2020 mogelijk om te investeren in onder meer de (voorbereidingen van de) projecten: Fietspad langs de Linde fase 2 en 3, Masterplan FC Wolvega, Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse, Herontwikkeling Centrum Wolvega, Gebiedsontwikkeling Rottige Meente-Driewegsluis en Herinrichting Lycklamawei.

Financiën en woonlasten staan onder druk

Ondanks het positieve resultaat over 2020 spreekt het college haar zorg uit over de toekomstige financiën. Zij doelt hierbij met name op de tekorten in de jeugdzorg en de mogelijk nadelige gevolgen van de herijking van het gemeentefonds.

In 2020 zijn de totale woonlasten voor huishoudens licht gestegen. Met name de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval zijn fors toegenomen en doorberekend in de afvalstoffenheffing. Toch liggen in 2020 de totale gemeentelijke woonlasten van € 701 in Weststellingwerf ruim onder het landelijk gemiddelde van € 776.

Hier vind je het overzicht van de jaarstukken van de gemeente:

De jaarstukken 2020 zijn te vinden op weststellingwerf.begrotingsapp.nl. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van 7 juni 2021.

Afbeelding
Column Desirée van Dijk-Attema: Keuzestress Column 10 uur geleden
Afbeelding
Blue Funkateers in MFA MeJander, Oldeberkoop Evenement 13 uur geleden
Afbeelding
Het Noordwoldiger Accordeon Orkest viert 30-jarig bestaan Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Je kan nu bekijken hoeveel toeslag je in 2024 kunt krijgen Financieel 18 uur geleden
Afbeelding
Sportcafe “De Duker" zet Biljartclub Zandhuizen in het nieuw Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Subsidieregeling wolfwerende maatregelen uitgebreid Natuur 29 nov., 18:00
Afbeelding
Paard&Plant organiseert themadag over paardenhagen Evenement 29 nov., 15:00
Afbeelding
Friese Holland's Got Talent-sensatie Amilia showteam komt naar het Posthuis Theater in Heerenveen Cultuur 29 nov., 11:55