zondag 29 november, 2020 11:36
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Centraal op de kaart de Dertien Aprilstraat in Oosterwolde.
Centraal op de kaart de Dertien Aprilstraat in Oosterwolde. (Foto: Google Maps)

Supermarkt Aldi past volgens college Ooststellingwerf niet op ‘Dertien Aprilstraat’

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf adviseert de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen, met betrekking tot het verzoek van supermarktketen Aldi om zich te vestigen aan de ‘Dertien Aprilstraat 46’. Een supermarkt buiten het kernwinkelgebied past niet binnen het gemeentelijk beleid. In de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering besluit de gemeenteraard of het dat advies wel of niet overneemt. Als de raad het advies van het college volgt wordt de gevraagde ruimte niet geboden voor de Aldi.


Het college schrijft: “De raad heeft een aanvraag van de Aldi vastgoed BV ontvangen om het bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw en gebruik van een supermarkt mogelijk op de locatie die ook bekend staat als het voormalige Jonge Poerink-terrein.”

“De inhoud van het bestemmingsplan is vergelijkbaar met de aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw en gebruik van een supermarkt waarop de raad op 29 april 2020 heeft besloten het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Het project is in strijd met een goede ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan is niet volledig en de toelichting komt niet volledig overeen met hetgeen dat in de regels en de plankaart is opgenomen.”

“Het college heeft besloten de raad voor te stellen de aanvraag om het bestemmingsplan ‘Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde’ vast te stellen, af te wijzen.”

Meer berichten