zaterdag 26 september, 2020 13:36
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Staatsbosbeheer

Subsidie-aanvraag van 7,6 ton voor versterken Landschap Drents Friese Grensstreek

  Cultuur

De vier gemeenten Ooststellingwerf, Westerveld, de Wolden en Midden-Drenthe vragen ruim 760.000 euro subsidie aan bij de Nederlandse overheid om het Nationaal Park Drents Friese Wold te verbeteren. Eén van de ambities is om de beleving van de natuurgebieden en het omliggende landschap met daarin de dorpen te versterken. De provincies Friesland en Drenthe dragen samen 550.000 euro bij. Bij elkaar gaat het om een inzet van uren en geld ter waarde van 1,5 miljoen voor het project. 

Ooststellingwerf schrijft: "Het Nationaal Park Drents Friese Wold is van groot belang voor het leefklimaat en de economische ontwikkeling van Ooststellingwerf. Daarom neemt gemeente Ooststellingwerf deel aan het bestuurlijke platform Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek. De gemeente is vertegenwoordigd in de gelijknamige stuurgroep, die afspraken maakt over de samenwerking van betrokken partners ken het gebruik en het beheer van dit gebied."

Eén van de ambities is om de beleving van de natuurgebieden en het omliggende landschap met daarin de dorpen te versterken. Het rijk deelt deze ambitie voor alle nationale parken en heeft daarom een standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl ontwikkeld en een subsidie beschikbaar gesteld voor een verkenning naar de wijze waarop een grotere verwevenheid plaats kan vinden. De stuurgroep heeft een aanvraag voorbereid waarmee geld beschikbaar komt voor dit doel.

De vier gemeenten in de stuurgroep ondersteunen deze aanvraag, mits de zeggenschap van de gemeenten over het landelijke gebied gewaarborgd is. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met indiening ervan en wethouder Hijlkema te mandateren om deze namens het college van Ooststellingwerf te ondertekenen.

Meer berichten