maandag 3 augustus, 2020 23:00
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Crowdfunding voor lokale duurzame energie

Voor de vorig jaar opgeleverde zonneparken in Noordwolde en Wolvega is een crowdfundingsactie gestart. Iedere inwoner van Ooststellingwerf en Weststellingwerf – en ook anderen uiteraard – krijgt de kans om te participeren, met een verwacht netto-rendement van van vijf en een half procent per jaar. "Risico blijft er altijd, maar het project zelf en de financiering zit sterk in elkaar", zegt Thomas de With van het bedrijf Crowdpartners.

Crowdpartners is ingeschakeld om de crowdfunding te regelen, als je naar de website van het bedrijf gaat (www.crowdpartners.nl) kun je je aanmelden. Dan kom je in een menu waar alle ins en outs van het plan overzichtelijk worden uitgelegd, voordat je via je Crowdpartners rekening online de Ideal betaling regelt op de Crowdpartners-website. "Wij willen dat mensen goed weten wat het inhoudt en dat ze een weloverwogen beslissing nemen", aldus De With.

Idealisme en zakelijke transarantie
Het idealisme van de energietransitie, 'af van het gas', duurzaam en milieuvriendelijk energie leveren en de wereld netjes doorgeven aan volgende generaties, wordt gekoppeld een open en nette, transparante en degelijke crowdfundingsactie. Met zoveel betrouwbare betrokken partijen als de gemeenten, Bank Nederlandse Gemeenten, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, Tautus, Gutami, Pfalzsolar GmbH is aan alles goed gedacht en gewaarborgd.

Vanaf 250 euro kun je meedoen, aan de hoogte van het bedrag is nauwelijks een limiet. Alhans, voor beide projecten gaat het om 172.500 euro. De With: "De gemeenten hebben ingezet op bewonersparticipatie en wij hebben dat nu via crowfunding daar geschikt voor gemaakt. Het is voor ons ook een bijzonder project, omdat dit niet puur om het geld en rendement gaat, maar ook om idealisme en impact."

Stabiel project
Het ervaren Duitse bedrijf Pfalzsolar GmbH heeft de zonnepanelenparken gebouwd en de opgewekte energie wordt afgenomen door GreenChoice. "Als de apparatuur goed blijft, er voldoende zon blijft schijnen en de stroom afgenomen wordt, is dit een heel stabiel project", zegt De With. 

"Afgezien van het financiële gewin voor de inwoners van De Stellingwerven is de gedachte dat je aan een project meewerkt waardoor Nederland duurzamer wordt en nieuwe energie opwekt natuurlijk ook mooi. Bovendien is het een tastbare investering, omdat je beide zonneparken mei eigen ogen kunt zien en vlak in de buurt liggen." Crowdpartners zorgt voor een degelijke afhandeling. "Rente, aflossing, alles wordt transparant en netjes, betrouwbaar en degelijk geregeld. 

Energie wordt verkocht aan GreenChoice
De zonneparken verkopen groene stroom aan GreenChoice onder meerjaren afnamecontract. Het park krijgt subsidie (SDE+) voor 15 jaar over opgewekte stroom. Op basis van afspraken met de Gemeente Weststellingwerf zal een gedeelte van de totale investering (vijf procent) door middel van Crowdfunding worden geherfinancierd, waarbij participatie door inwoners van de gemeente Weststellingwerf de voorkeur verdient.

De kosten van 7.000.000 euro voor beide projecten zijn bijna het geheel voorgefinancierd door Pfalzsolar GmbH en voor een klein gedeelte door Tautus B.V. en Duurzame Parken Nederland B.V. Deze voorfinanciering wordt nu geherfinancierd met behulp van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V (FSFE) en Crowdpartners. Bank Nederlandse Gemeenten verstrekt een lening van circa Ä 2.840.000 voor 15 jaar (de looptijd van de SDE-beschikking) aan ieder zonnepark.

Door de stabiele omzetontwikkeling met name door de SDE-subsidie en de daarmee samenhangende kosten bedraagt het verwachte projectrendement 5,1 procent. De With: "De vrije kasstroom uit het project is voldoende om de verplichtingen ten aanzien van rente en aflossingen te voldoen" 

www.crowdpartners.nl

Meer berichten