zaterdag 24 oktober, 2020 23:17
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Foto: Fotobureau Hoge Noorden

Campagne Afûk en Friese gemeenten 'Taal yn it sosjaal domein'

  Educatie

Friese taalbevorderingsinstantie Afûk en verschillende Friese gemeenten zijn de campagne ‘Taal yn it sosjaal domein’ gestart. Ze willen daarmee de dienstverlening aan de klanten, de inwoners van de gemeente, verbeteren en vooral ook taalkundig begrijpelijker maken door meer de Friese taal te gaan gebruiken.


De Afûk schrijft: "Mensen voelen zich namelijk beter op hun gemak en geven meer en betere informatie wanneer ze dat in hun moedertaal kunnen doen. Samen met de Friese gemeenten zet de Afûk met het project ‘Frysk yn ’e soarch’ in op het vergroten van het taalbewustzijn van de zorgprofessionals in het sociaal domein."

Donderdag 17 september werd het startsein gegeven voor de campagne door het aanbieden van het magazine ‘Taal yn ’e soarch’ aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord. Het aanbieden van het magazine aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord is geen toeval. ‘Frysk yn ’e soarch’ zal een jaar lang meelopen met dit gebiedsteam van de gemeente SúdwestFryslân.

'Moedertaal is heel belangrijk'
“Wij werken graag aan dit projekt mee. Zorg en ondersteuning werken pas goed wanneer je elkaars taal spreekt; de moedertaal is dan heel belangrijk”, volgens wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân. “We hebben in al onze gebiedsteams aandacht voor het Fries. In het gebiedsteam Sneek Noord spreekt ongeveer de helft Fries; dat maakt het een interessante groep om te volgen"

Met dit team laat de Afûk zien hoe de moedertaal van zorgvragers gebruikt kan worden om de dienstverlening te verbeteren. De professionals van het team Sneek Noord zullen hun ervaringen delen met andere professionals in de provincie. Door ervaringen en verhalen van de professionals te delen en door praktische tips en workshops op maat aan te bieden, wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van de eigen taal door zorgvragers.

Fries, Hylpers, Stadsfries, Arabisch
Het Fries staat daarbij voorop en er is ook aandacht voor bijvoorbeeld streektalen en migrantentalen. “Dat laatste is heel belangrijk, want Fries is hier niet de enige minderheidstaal: ook het Stadsfries en het Hylpers worden hier gesproken, net als een groot aantal migrantentalen”, vertelt wethouder Bakker.

“In het gebiedsteam Sneek Noord zit een medewerker die Arabisch spreekt. Natuurlijk kun je niet iedereen in zijn moedertaal bedienen, mar het gaat ook om een stuk bewustwording.” Organisaties die willen aansluiten of die op zoek zijn naar meer informatie kunnen terecht op www.friesindezorg.frl.

Meer berichten