zaterdag 24 oktober, 2020 05:58
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Foto: AFÛK

Friese voorleesweek voor peuters vanaf 26 oktober

  Cultuur

Over de hele provincie Fryslân worden in de week van 26 oktober tot en met 30 oktober ongeveer 12.500 peuters van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders, in de Fryske Foarlêswike voorgelezen uit het nieuwe Tomke-themaboekje. Alle peuters krijgen het boekje daarna mee naar huis.


In 2020 is het allemaal wel wat anders dan anders. De voorleesweek is niet begin juni maar eind oktober en er komen dit jaar geen voorlezers op bezoek, maar het is juf zelf die deze keer voorleest uit het nieuwe Tomke-boekje en er zijn voorleesvideo’s. Voor kinderen van 4-8 jaar wordt Keimpe de Krokodil geïntroduceerd met het boekje ‘Rinne mei Jep’. Beide boekjes zijn gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek.

De Friese tekst:
“Sa’n 12.500 pjutten fan pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en gastâlders yn Fryslân, wurde yn de Fryske Foarlêswike foarlêzen út in nij Tomke-temaboekje. Alle pjutten krije it boekje dêrnei mei nei hûs. Yn 2020 giet it allegear wol wat oars as oars. Sa is de Foarlêswike net begjin juny mar ein oktober en komme der dit jier gjin foarlêzers fan bûten, mar is it juf dy’t foar ien kear sels foarlêst út it nije Tomke-boekje en binne der foarlêsfideo’s. Foar bern fan 4-8 jier wurdt Keimpe de Krokodil yntrodusearre mei it boekje ‘Rinne mei Jep’. Beide boekjes binne ek fergees te krijen by de bibleteek.”

Meer berichten