vrijdag 18 september, 2020 08:32
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Gemeenteraad Súdwest-Fryslân test nieuwe manier van inspreken door inwoners

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân test vanaf december een nieuwe manier van inspreken door inwoners en organisaties. Zij kunnen voorafgaand aan de commissievergadering van Boarger en Mienskip een onderwerp dat niet op een agenda staat voorleggen aan een vertegenwoordiging van raads- en commissieleden.

Het initiatief voor deze andere manier van inspreken komt van de werkgroep 'De veranderende rol van de raad' waarin gemeenteraadsleden van Súdwest-Fryslân zitten. Onderwerpen die niet op de agenda staan en wel belangrijk zijn moeten beter tot hun recht komen, vindt de werkgroep. De eerste 'Ynwenners oan it wurd' is op woensdag 4 december.

Tot nu toe kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen op twee manieren inspreken:

- Over een raadsvoorstel dat op de commissieagenda staat

- Over onderwerpen die niet op een commissieagenda staan

De eerste manier van inspreken blijft bestaan. Inspreken bij één van de drie commissies is het laatste moment dat een inwoner tijdens een openbare vergadering gebruik kan maken van zijn of haar recht om in te spreken voordat er over een raadsvoorstel dat op de agenda staat een besluit wordt genomen. De tweede manier, het vaste agendapunt 'Spreekrecht burgers' verdwijnt van drie commissieagenda's. Deze wordt vervangen door inspraak voorafgaand aan de commissievergaderingen van Boarger en Mienskip. Zo krijgen de insprekers meer tijd om hun onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt in een informele sfeer en is laagdrempeliger dan inspreken tijdens een commissievergadering.

'Ynwenners oan it wurd' duurt maximaal 45 minuten. Voor elke 'ynwenner' die zich heeft opgegeven is er maximaal 15 minuten beschikbaar. De eerste vijf minuten vertelt de inwoner over het onderwerp dat zij of hij onder de aandacht wil brengen. De rest van de tijd:

- Kunnen de commissieleden of raadsleden die er zijn vragen stellen;

- Reageert de inspreker op deze vragen;

- Kunnen aanwezige burgemeester of wethouders een reactie geven als de commissieleden of raadsleden hierom vragen;Herhaalt de gespreksleider de vervolgafspraken over of en hoe het onderwerp verder behandeld wordt.


Onderwerpen die niet besproken worden zijn:
- Besluiten van het gemeentebestuur waar nog een rechtszaak over loopt;

- Benoemingen of voordrachten van personen.

Meer berichten