woensdag 3 juni, 2020 09:00
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Foto:Prins Bernhard Cultuurfonds

Collecteweek van het Cultuurfonds in Fryslân

Speciale jubileumeditie mobiele Anjeractie van 22 tot en met 30 mei 2020

FRIESLAND - Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en daarom vieren we dit met een speciale jubileumcollecte. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden! Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!

Dit jaar is maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging. Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân in het jaar 2019 ongeveer 200 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van ongeveer 450.000 euro gemoeid.

Mobiele Anjeractie

De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.nl.

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Prins Bernhard Cultuurfonds FryslânMirjam Sutman Meijer, 06-46834232, m.sutmanmeijer@cultuurfonds.nl, www.cultuurfonds.nl/friesland

Meer berichten