Afbeelding

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 2022

Verkiezingen

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Ze geven aan wat er in een gemeente moet gebeuren en controleert of de burgemeester en de wethouders wel doen wat ze moeten doen. De gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 39 zetels. 

Hoe werkt de gemeenteraad?

De taken van de gemeenteraad zijn op te delen in drie delen. Hun eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad vertegenwoordigd de burgers van Leeuwarden en dit kunnen zij doen dankzij de gemeenteraadsverkiezingen. Een andere belangrijke taak van de gemeenteraad is het stellen van kaders. Dit houdt in dat de raad in grote lijnen bepaalt wat er nodig is in de gemeente. Op basis van wat de gemeente nodig heeft, bijvoorbeeld meer parkeerplekken, meer ondersteuning voor sportverenigingen of meer budget voor huishoudhulp voor ouderen, maakt het college (de wethouders en de burgemeester) vervolgens plannen. De laatste taak van de gemeenteraad is het controleren van het college, want de plannen moet natuurlijk wel uitgevoerd worden, binnen het budget. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen bepaal jij wie er de komende vier jaren deze taken gaan uitvoeren en jouw gaan vertegenwoordigen in de gemeente. 

Deelnemende partijen

In Leeuwarden doen tien partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit zijn: PvdA, CDA, VVD, D66, Gemeentebelangen Leeuwarden, FNP, ChristenUnie, LIJST058, Forum voor Democratie, GroenLinks.

Op wie moet ik stemmen?

Dat gaan we natuurlijk niet aan je vertellen. Je moet stemmen op de politieke partij die het meest bij jou past. Heb je geen idee op welke partij je wilt stemmen? Vul dan eens de Kieswijzer in die ProDemos heeft gemaakt. Die vind je op www.leeuwarden.stemwijzer.nl

Vergeet dit niet als je gaat stemmen

- Jouw stempas die u met de post heeft ontvangen.
- Jouw identiteitsbewijs.
- Het advies is ‘draag een mondkapje, maar dit is niet verplicht.

Vergeet ook niet:

- De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.
- Kan je zelf niet langskomen bij het stembureau, dan mag iemand anders voor jou stemmen*
- Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 zijn in de gemeente Leeuwarden veertien stembureaus open voor vervroegd stemmen. Op de website van de gemeente kun je vinden waar dat kan.
- Vanwege Corona vraagt de gemeente je om naar het stembureau te gaan dat op jouw stempas staat. Als het echt niet anders kan, mag je naar een ander stembureau in de gemeente Leeuwarden gaan.

*Mag je wel stemmen, maar lukt het niet om bij het stembureau langs te gaan? Dan mag iemand anders voor jou stemmen, dit heet stemmen per volmacht. Deze persoon moet wel achttien jaar of ouder zijn en in Leeuwarden wonen. Op de achterkant van je stempas zie je hoe je iemand voor jou kan stemmen. 

Opkomst in Leeuwarden

Er wordt steeds minder gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op www.verkiezingsuitslag.nl kun je per verkiezing zien wat de opkomst is geweest van alle verkiezingen in Nederland, dus ook die van de gemeenteraadsverkiezing in Leeuwarden. Kijken we bijvoorbeeld naar de allereerste gemeenteraadsverkiezing, in 1935, dan zien we dat de opkomst nog erg hoog was in Leeuwarden. Maar liefst 24.411 van de 27.099 kiesgerechtigden kwamen toen opdagen, dat is meer dan 90%. Wel moeten we hierbij benoemen dat dit nog gaat om de gemeente Leeuwarden voor diverse annexaties en herindelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw. In 1970 was de opkomst al gezakt naar 66,87%, een groot verschil met de opkomst in de jaren ‘30. In de volgende jaren bleef de opkomst gestaag dalen, zoals in 1994 naar 64,14% en in 2006 naar 56,78%. Vier jaar geleden, bij de laatste verkiezingen, was de opkomst lager dan ooit. Tijdens deze verkiezingen in 2017 (dit was een herindelingsverkiezing) was de opkomst slechts 40,59%. 

Waarom stemmen?

In een gemeente waar weinig mensen politiek betrokken zijn (bijvoorbeeld door te stemmen), kan het bestuur de burgers niet goed vertegenwoordigen. Het beleid dat het bestuur maakt past dan immers niet bij de wensen en visies die bij een groot deel van de inwoners passen, en de raadsleden kunnen geen signalen oppikken van burgers die kritiek hebben op het beleid of nieuwe ideeën hebben over een bepaald onderwerp in de gemeente. Betrokken zijn bij lokale politiek is dus van belang voor zowel de burger, als de gemeente zelf. Wat willen de partijen gaan doen om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van burgers omhoog gaat?

Toelichting

In de RondOm Verkiezingsspecial hebben we alle deelnemende politieke partijen de kans gegeven om te reageren op een aantal vragen die relevant zijn voor de gemeente. We hebben alle partijen benaderd met deze vragen en ze konden in onze krant reageren, mits zij ook een advertentie bij ons wilde plaatsen. De partijen die zijn ingegaan op ons aanbod vind je op de volgende pagina’s.

Afbeelding
Tips voor het kiezen en optuigen van je kerstboom Wonen 1 uur geleden
Afbeelding
Vernieuwd Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert 12 miljoen in Friese Mienskip Samenleving 15 uur geleden
Afbeelding
Veel minder Friezen verhogen eigen risico voor zorg Zorg & Welzijn 18 uur geleden
Afbeelding
De gezelligste kerstmarkten in Friesland Evenement 21 uur geleden
Afbeelding
Amaryllis presenteert nieuwe editie van vrijwilligersmagazine. Samenleving 8 dec., 08:00
Afbeelding
Boskalis bouwt rivierdeel Vismigratierivier Natuur 7 dec., 18:00
Afbeelding
Kleine groep Friese jongeren rookt dagelijks Zorg & Welzijn 7 dec., 15:00
Afbeelding
Jongeren bundelen krachten voor betaalbaar wonen en duurzame gemeenschappen Wonen 7 dec., 12:00