Een deel van de skyline van Leeuwarden.
Een deel van de skyline van Leeuwarden. Foto: Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden wil meewerken met onderzoek naar opvanglocatie asielzoekers

Politiek

De gemeente Leeuwarden wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) helpen bij een onderzoek naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. Met dit voorgenomen besluit vragen burgemeester en wethouders de mening van de raad, waarna begin 2021 een definitief besluit kan volgen.

Het gaat om een Regionale Opvanglocatie (ROL) met 350-450 opvangplekken, waar 250 statushouders of evident kansrijke asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Mocht niet de gehele opvanglocatie ingezet worden voor de opvang van asielzoekers, dan kan het niet gebruikte deel (100-200 opvangplekken) flexibel worden ingezet voor andere woningzoekenden (zoals studenten, spoedzoekers of arbeidsmigranten).

Voor minimaal vijf jaar
Het COA wil de opvanglocatie voor minimaal vijf jaar in gebruik nemen, bij voorkeur in de stad Leeuwarden. Het kan daarbij gaan om nieuwbouw of om een bestaand gebouw. Op dit moment is nog geen concrete plek in beeld voor de vestiging van de opvanglocatie. Dat gebeurt in een latere fase, nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over wensen en bedenkingen bij de vestiging van de opvanglocatie en de wegingsfactoren bij de locatiekeuze. In een brief aan de raad heeft het college hierom gevraagd.

Het COA hanteert vaste criteria waaraan een ROL moet voldoen, zoals grootte (max. 500 plekken) en afstand tot een winkelcentrum en openbaar vervoer. Voor het college is onder meer belangrijk dat de nieuwe opvanglocatie goed inpasbaar is in de omringende wijk en dat het gebouw de bewoners kansen biedt bij de integratie in Nederland.

Daarnaast wil de gemeente ook kijken of een nieuwe opvanglocatie een sociale of ruimtelijke impuls kan geven aan de aan de omringende wijk. Vanzelfsprekend is het voor de gemeente van primair belang, dat de veiligheid op de eventueel te realiseren opvanglocatie en de omgeving daarvan gegarandeerd kan worden.

Inspelen op vernieuwde asielsysteem
De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert steeds. Ook zijn er niet altijd woningen beschikbaar voor vergunninghouders, bijvoorbeeld door krapte op de woningmarkt. Om beter op zulke veranderingen te kunnen inspelen is de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld. De Uitvoeringsagenda Flexiblisering Asielketen is een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk. In de Uitvoeringsagenda staat hoe het vernieuwde asielsysteem er uit gaat zien. In het toekomstige asielsysteem krijgen asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid over de kansrijkheid van hun asielaanvraag. Zij kunnen zich dan eerder voorbereiden op integratie of terugkeer.

Het vernieuwde asielsysteem kent 3 typen opvanglocaties. Ten eerste gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (GVL’s): middelgrote locaties waar asielzoekers de procedure beginnen en de ketenpartners samen onder één dak werken. Ten tweede satellietlocaties: locaties die dienen als ventiel voor GVL’s en voor de opvang van specifieke groepen. Als derde mogelijkheid kent het nieuwe systeem regionale opvanglocaties: locaties waar vergunninghouders en asielzoekers met een kansrijke aanvraag een start kunnen maken met integratie dichtbij de gemeente van uiteindelijke huisvesting

Afbeelding
Tips voor het kiezen en optuigen van je kerstboom Wonen 1 uur geleden
Afbeelding
Vernieuwd Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert 12 miljoen in Friese Mienskip Samenleving 15 uur geleden
Afbeelding
Veel minder Friezen verhogen eigen risico voor zorg Zorg & Welzijn 17 uur geleden
Afbeelding
De gezelligste kerstmarkten in Friesland Evenement 21 uur geleden
Afbeelding
Amaryllis presenteert nieuwe editie van vrijwilligersmagazine. Samenleving 8 dec., 08:00
Afbeelding
Boskalis bouwt rivierdeel Vismigratierivier Natuur 7 dec., 18:00
Afbeelding
Kleine groep Friese jongeren rookt dagelijks Zorg & Welzijn 7 dec., 15:00
Afbeelding
Jongeren bundelen krachten voor betaalbaar wonen en duurzame gemeenschappen Wonen 7 dec., 12:00