Afbeelding

Provincie investeert bijna 300.000 euro in 80 jaar vrijheid

Algemeen

FRIESLAND - De provincie Fryslân investeert bijna €300.000,- in de viering van 80 jaar vrijheid in 2025. Naast de structurele investeringen, zoals bijdragen voor het Bevrijdingsfestival Fryslân en Veteranendag, wordt om de vijf jaar extra aandacht besteed aan het vieren van de vrijheid. De focus ligt volgend jaar op het betrekken van jongeren, de viering van de Friese provinciale bevrijding op 15 april 2025 en het vertellen van het Ferhaal fan Fryslân.

En dat dogge wy, omdat it yn it hjoeddeiske tiidrek fan grut belang is stil te stean by frijheid. Wy moatte ús realisearje dat oarloch yn Europa gjin byld is út in fier ferline, mar spitigernôch fan dizze tiid. Frijheid is net sa fanselssprekkend as it liket,” aldus gedeputeerde Sijbe Knol.

Zo investeert de provincie €100.000,- in de Friese provinciale bevrijding op 15 april 2025, waarbij de kerngroep Fryslân Betinkt & Fiert is gevraagd hun projectvoorstel Brêge nei Frijheid uit te voeren. Rondom 15 april vertellen lokale verhalen het Friese verhaal uit de oorlog, wat goed aansluit bij het vertellen van het Ferhaal fan Fryslân.

Omdat het leven met oorlog van alle tijden is, betrekt het college jongeren actief bij de viering van 80 jaar vrijheid. Het college stelt hiervoor €50.000,- beschikbaar aan het Fries Verzetsmuseum voor een opstellen van een educatieprogramma, in samenwerking met partners in het veld. “Wy moatte derfoar soargje dat wy de oantinkens trochjaan oan folgjende generaasjes. Dêr leit wat ús oanbelanget in taak foar ús as provinsje,” aldus Knol.

Daarnaast ontvangen zowel het Bevrijdingsfestival als ook Veteranendag hun jaarlijkse bijdrage. Ook kan een aanvraag worden ingediend bij het Vfonds onder de landelijke regeling 80 Jaar Vrijheid.

Knol benadrukt het spijtig te vinden dat er bepaalde beeldvorming is ontstaan rondom de viering van 80 jaar vrijheid in Fryslân. “Mar nettsjinsteande de feroarjende finansjele situaasje fan de provinsje Fryslân, lit it kolleezje sjen grutte wearde te hechtsjen oan de fiering fan 80 jier frijheid yn 2025.

Leeuwarden
Brandweer ingezet voor vergeten pan op vuur in Leeuwarden Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
De voorstelling Droomvogels is op 29, 30, 31 mei en 1 juni te zien in Podium Explore in Leeuwarden. Cultuur 10 uur geleden
Afbeelding
Naar het mbo? Kijk het webinar 'Studiefinanciering: hoe werkt het?' Educatie gisteren
Afbeelding
Ontdek de nieuwste singer-songwriters van Friesland op 31 mei in Leeuwarden Cultuur 19 mei, 15:00
Afbeelding
Nieuw Ontwikkelperspectief voor de Lelylijn: Op Weg naar 2050 Politiek 18 mei, 15:00
Koningin Maxima
Koningin Máxima in gesprek met GreenInclusive over Friese natuurlijke waardeketen ' Algemeen 18 mei, 15:00
Afbeelding
Voorstelling Romijn Conen bij Revalidatie Friesland Algemeen 18 mei, 12:00
Afbeelding
Boeren overhandigen eerste spandoek aan de provincie Fryslân Agrarisch nieuws 18 mei, 08:00