Afbeelding
Foto: Unsplash

LTO Noord: Laat boeren zelf (groen) gas opwekken

Algemeen

FRIESLAND - Nederland verkeert momenteel in een gascrisis, iedereen ervaart de gevolgen en afhankelijkheid van buitenlandse gasproductie. De torenhoge gasprijzen zorgen voor steeds meer problemen bij zowel (boeren)bedrijven als bij consumenten. Boeren hebben hier creatieve oplossingen voor. Zij kunnen namelijk groen gas produceren vanuit mest. Naast dat hiermee huizen kunnen worden verwarmd, wordt er ook uitstoot van stikstof en CO2 mee verminderd. LTO Noord roept overheden op boeren en tuinders hierin de ruimte te geven.

‘Met de productie van groen gas slaan we drie vliegen in één klap. Door zelf groen gas te produceren zijn we als Nederland minder afhankelijk van andere landen. In plaats van gas uit fossiele brandstof te winnen, leveren boeren bovendien groen gas gemaakt van mest. Het gewonnen gas is daarnaast een duurzaam alternatief om bijvoorbeeld gebouwen mee te verwarmen. En met de productie van groen gas wordt emissie van stikstof en CO2 verminderd. Het is dus een win-win-win’, aldus LTO Noord-bestuurder Nico Verduin.

Mestvergisting

Het proces om van mest groen gas te maken wordt ook wel ‘mestvergisting’ genoemd. Bij mestvergisting wordt de mest door verwarming omgezet in gas. Op dit moment is het aantal boeren en tuinders dat groen gas uit mest haalt nog vrij beperkt. Het gaat hierbij om enkele tientallen boeren in Nederland. Toch kunnen er grote stappen gemaakt worden als de overheid een helpende hand toereikt. Installaties om groen gas te produceren zijn kostbaar en het is daarom belangrijk dat de overheid hier in investeert. ‘We willen als land ook minder afhankelijk worden van gas uit het buitenland. Dan is dit een goede en duurzame oplossing om als overheid in te investeren, aldus Nico Verduin.

750 huishoudens

Melkveehouder Jan Dirk Ubbels uit Jelsum heeft al sinds 2005 een biogasinstallatie en produceert hiermee groen gas. Hiermee kunnen ongeveer 750 huishoudingen in Leeuwarden van gas worden voorzien. Ubbels: ‘We willen als melkveebedrijf meebewegen en een bijdrage leveren aan een gezonder klimaat. In Groningen mag geen gas meer gepompt worden, waardoor er nu steeds meer energieschaarste gaat komen en gas duurder wordt. Groen gas wordt gemaakt van afval en daarmee is dat dus beter voor het klimaat. Dat is de reden waarom we hebben gekozen om investeringen te doen in de mestvergister. De bestaande installatie is in 2017 omgebouwd en sinds die tijd produceren we groen gas. Het is een hele grote investering en de eerste 10 jaar waren gewoon niet rendabel. We konden gebruik maken van een subsidieregeling van de overheid, maar toch kost het nog geld. Als de overheid meer zou investeren, denk ik dat meer boeren en tuinders groen gas zouden produceren’, zegt Ubbels. In de gasinstallatie gaat de mest van de 140 koeien met daarbij ook restafval van bouwboeren uit de omgeving.

Groene energie

Boeren en tuinders in Nederland doen massaal mee aan het opwekken van groene energie. Bijna de helft van de boeren en tuinders wekt duurzame energie op. Dit was tien jaar geleden nog 10%. Daarnaast nemen 95% van de boeren en tuinders maatregelen om energie te besparen.

Afbeelding
FMF leidt Friezen op tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie Duurzaamheid 2 mrt, 12:00
Afbeelding
Realisatie derde sociale zelfoogsttuin in Fryslân Samenleving 1 mrt, 10:23
Afbeelding
Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Fries zit een Supporter van Schoon Natuur 1 mrt, 08:00
Afbeelding
Meer dan 30.000 vrijwilligers de straat op voor meer buitenspelen Samenleving 29 feb, 12:00
Afbeelding
Meer dan 500 Friese katten raakten vermist in 2023 Natuur 28 feb, 18:00
Afbeelding
9 van de 18 Friese gemeenten verhoogden toeristenbelasting Samenleving 27 feb, 12:00
Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 27 feb, 08:00
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 26 feb, 18:00