Afbeelding

In deze Friese gemeente stegen de prijzen het sterkst!

Samenleving

LEEUWARDEN - Nergens in de provincie Fryslân steeg de gemiddelde huizenprijs in 2022 zo hard als op Schiermonnikoog. Huizen op het kleinste bewoonde Waddeneiland brachten liefst 34 procent - ruim 146 duizend euro - meer op dan in 2021. Ook op Vlieland en in de gemeente Dantumadiel nam de huizenprijs met meer dan 25 procent toe. Daarentegen kende Achtkarspelen een relatief kleine stijging van de gemiddelde verkoopprijs: 3,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, geanalyseerd door Slimster.nl. De online prijs- en offertevergelijker ziet een verband tussen de prijsstijgingen per gemeente en de aanwezigheid van woningen met een laag energielabel aldaar.

Met name dankzij de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke stegen de prijzen in Fryslân met gemiddeld 12 procent, tegen een landelijk gemiddelde van 10,8. Opvallend is dat ook Groningen, Drenthe en Overijssel bovengemiddeld sterke prijsstijgingen meemaakten. In het noordoosten van het land werden de huizen dus relatief duurder dan in bijvoorbeeld Noord-Holland en Limburg, waar de toename minder dan 10 procent bedroeg. Overigens spant Flevoland de kroon, met een toename van gemiddeld 15,4 procent.

Kleinste toename in Achtkarspelen

Waar de huizenprijzen in het gros van de Friese gemeenten harder stegen dan het landelijk gemiddelde, gold dat niet voor Achtkarspelen. Met 3,6 procent noteert deze gemeente veruit de kleinste toename van de provincie. Na Achtkarspelen volgen De Fryske Marren, Smallingerland, Noardeast-Fryslân en Leeuwarden. Hier bleef de gemiddelde stijging van de huizenprijs onder de 10 procent.

Laag energielabel leidt tot kleinere prijsstijging

Een eenduidige verklaring voor de verschillen tussen gemeenten is volgens Slimster niet direct aan te wijzen. Er lijkt landelijk gezien echter een verband te zijn tussen de ontwikkeling van de huizenprijzen en het percentage woningen met een laag energielabel (E, F of G). Zo heeft in de grotendeels aardgasvrije gemeente Zeewolde geen enkele woning een dergelijk laag energielabel en geldt hetzelfde voor Almere. Ook in onder meer Lelystad, Dronten, Houten en Barendrecht heeft vrijwel ieder huis een relatief hoog energielabel. Dit zijn stuk voor stuk gemeenten waar de huizenprijs in 2022 bovengemiddeld sterk toenam.De volledige lijst met gemiddelde prijsstijging en het percentage lage energielabels per gemeente is te vinden in het persbericht op de website van Slimster.

In 18 van de 25 gemeenten met het laagste percentage woningen met energielabel E, F of G lag de stijging van de huizenprijs boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt daarentegen voor slechts 9 van de 25 gemeenten met juist het hoogste percentage energieonzuinige woningen. De gemiddelde prijsstijging voor eerstgenoemde groep bedroeg 14,1 procent, terwijl huizen in de laatstgenoemde groep gemeenten ‘slechts’ 8,7 procent duurder werden. In gemeenten met relatief energiezuinige woningen steeg de huizenprijs dus vaak harder dan in gemeenten met minder zuinige huizen, aldus Slimster.

Bron: Slimster

Afbeelding
Marchakri spirituele beurs komt naar De Bult omgeving Steenwijk Evenement 14 uur geleden
Afbeelding
Column Melissa: Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en 'sorry' gezegd Column 17 uur geleden
Afbeelding
Zeer grote brand Tyson Foods Oosterwolde 112-Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Grote brand in garagebedrijf Noordwolde 112-Nieuws 2 dec., 18:00
Afbeelding
Ventileren essentieel om gezond energie te besparen Duurzaamheid 2 dec., 12:00
Afbeelding
Een gezellige dag met wol, lifestyle en streekproducten Evenement 2 dec., 12:00
Afbeelding
Vijf tips om Sinterklaas te vieren Samenleving 2 dec., 08:00
Afbeelding
Column Rijkele Dijkstra: Samen verder Column 1 dec., 18:00