Afbeelding

CDA Fryslân schrijft brief aan landelijke partijtop over stikstof

Politiek

FRIESLAND - De Friese CDA Staten- en gemeentefracties hebben een brief geschreven gericht aan de landelijke partijtop over het stikstofbeleid. Daarin spreken ze hun zorgen uit over de voorliggende stikstofplannen, die vooral boeren hard raken. De plannen worden door de Friese tak van het CDA ‘onrechtvaardig en onrealistisch’ genoemd. Lees hieronder de gehele brief.

Goedenavond,

Graag uw aandacht voor de brief van de Friese CDA Staten- en gemeentefracties aan de landelijke partijtop over het stikstofbeleid.

Beste Wopke, Pieter en Hans,

Wij, CDA afdelingen van Friesland, spreken onze zorgen uit over de voorliggende stikstofplannen. Wij willen met deze brief onze zorgen kenbaar maken aan de partijleider, de fractie en het partijbestuur.

De stikstofplannen, zoals die nu voorliggen, zien wij als onrechtvaardig en onrealistisch. Ook het proces hier naar toe, waarbij zowel de agrarische sector als de provincies zijn overvallen, keuren wij af. Het is evident dat alle partijen moeten bijdragen aan het halen van de (natuur)doelen, hierbij moet niet enkel worden gekeken naar de agrarische sector.

Wij zijn voor beschermde natuurgebieden, niet voor het zonder onderbouwing toevoegen van een extra stikstofgevoelig Natura2000-gebied en uitbreiding van Natura2000-gebieden maar met in Nederland realiseerbare gewaardeerde natuur. Dat vergt aanpassing van de kritische depositie waarde voor haalbare doelen en ecosystemen.

Wij eisen dat alle betrokkenen in dit dossier alles in het werk gaan stellen om voor onze boeren een stevig en duidelijk ontwikkelperspectief te bieden.  Wopke Hoekstra heeft in Nijkerk aangegeven: “dit is niet goed gegaan”.  Als het niet is goed gegaan, moet er terug worden gegaan naar de tekentafel. De positie van het CDA is bepalend, zowel voor de manier waarop dit dossier wordt opgepakt als voor het vertrouwen in de hedendaagse politiek.

Wij doen het dringende verzoek om terug te gaan naar de tekentafel om recht te doen aan de agrarische sector en recht te doen aan de al in gang gezette gebiedsprocessen. Wij sluiten graag aan bij het statement van het CDA agro-netwerk dat het CDA dient te staan voor een plan waarbij perspectief geboden wordt, mensen en het draagvlak voor beleid vooropstaan en waarbij de sector en politiek gezamenlijk aan de aanpak voor de verbetering van de natuur in Nederland kunnen werken.

Wij zien een persoonlijke reactie graag binnen afzienbare tijd tegemoet.

Namens
Caroline de Pee                             Wnd voorzitter CDA Fryslân                                                  
Aebe Aalberts                               CDA fractie Provinciale Staten
Friso Douwstra                              CDA gedeputeerde provincie Fryslân     
Samantha Joustra                        CDA fractie Súdwest-Fryslan
Geertje Schoorstra-Boeijenga CDA fractie Noardeast-Fryslân
Reynold Bontes                             CDA fractie Harlingen                                                           
Jan van Zanden                             CDA fractie de Fryske Marren
Thea Kuipers-Jorna                      CDA fractie Achtkarspelen
Bareld van der Meer                    CDA fractie Opsterland
Peter Kraak                                    CDA fractie Ooststellingwerf
Bernard Hoekstra                         CDA fractie Heerenveen
Hilbrand Visser                             CDA fractie Dantumadiel            
Hendrik van der Wielen              CDA fractie Terschelling              
Wieke Wiersma                            CDA fractie Leeuwarden
Suzanna Twickler                          CDA fractie Ameland                   
Sietze Greidanus                           CDA fractie Waadhoeke             
Age Kramer                                   CDA fractie Tytsjerksteradiel     
Tjebbe van der Meer                   CDA fractie Smallingerland 
Lukas van der Hoef                       CDA fractie Weststellingwerf

Afbeelding
Column Desirée van Dijk-Attema: Keuzestress Column 9 uur geleden
Afbeelding
Lionsclub Heerenveen e.o. zamelt in december DE-punten in voor Voedselbank Heerenveen Samenleving 12 uur geleden
Afbeelding
Fotograaf Hans Slot exposeert met prachtige foto's in Bibliotheek Heerenveen Cultuur 15 uur geleden
Afbeelding
Je kan nu bekijken hoeveel toeslag je in 2024 kunt krijgen Financieel 17 uur geleden
Afbeelding
Toonkunstkoor Heerenveen zingt de Messiah van Handel Cultuur 19 uur geleden
Afbeelding
Subsidieregeling wolfwerende maatregelen uitgebreid Natuur 29 nov., 18:00
Afbeelding
WK voetbal en Olympische Spelen naar Heerenveen? Algemeen 29 nov., 15:00
Afbeelding
Friese Holland's Got Talent-sensatie Amilia showteam komt naar het Posthuis Theater in Heerenveen Cultuur 29 nov., 11:55