Een vaarweg door de Hegewarren weegt niet op tegen de negatieve consequenties voor veiligheid, natuur en recreatie.
Een vaarweg door de Hegewarren weegt niet op tegen de negatieve consequenties voor veiligheid, natuur en recreatie. Foto: Unsplash.com

Onvoldoende voordelen voor beroepsvaarweg door veenweidepolder de Hegewarren

Samenleving

DRACHTEN - Een vaarweg voor binnenvaartschepen naar Drachten door de Hegewarren levert onvoldoende voordelen op. Die conclusie trekken Gedeputeerde Staten na een onderzoek naar koppelkansen van de vaarweg met de plannen voor herinrichting van de polder. Provinciale Staten nemen in september een definitief besluit over de polder én de vaarweg.

Eerder maakte het provinciebestuur al bekend de voorkeur te hebben voor een waterrijke toekomst voor de Hegewarren. Het gebied wordt in dit scenario ontwikkeld als recreatie- en natuurgebied met een hoofdrol voor water. Zo vermindert de CO2- en stikstofuitstoot, dalen de kosten voor het waterbeheer en is er ruimte voor waterberging.

De huidige beroepsvaarweg naar Drachten loopt door De Alde Feanen en wordt niet als optimaal ervaren. Enerzijds omdat er zorgen zijn over de veiligheid op het water. Anderzijds omdat de bedrijven in de Haven van Drachten en de gemeente Smallingerland graag willen dat de haven bereikbaar wordt voor grotere schepen (Klasse Va). In de gebiedsontwikkeling Hegewarren is gezocht naar een koppelkans.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van een nieuwe vaarweg lager zijn als deze gecombineerd wordt met de gebiedsontwikkeling, maar dat dat voordeel niet opweegt tegen de negatieve consequenties voor veiligheid, natuur en recreatie in het gebied. Ook levert deze route op het gebied van natuur en veiligheid te weinig verbetering op in vergelijking met de huidige route via Earnewâld.Tegelijk is er naar het oordeel van GS met de kennis van nu onvoldoende economische noodzaak om een nieuwe vaarweg aan te leggen.

‘’De provincie vindt de economische ontwikkeling van Drachten als tweede plaats van Fryslân erg belangrijk, voor Smallingerland én de haven. Een nieuwe vaarweg zit er nu helaas niet in. Nieuwe omstandigheden kunnen te zijner tijd tot nieuwe inzichten leiden. We blijven daar met de gemeente intensief over in gesprek, want we zijn als provincie verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de haven”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Afbeelding
Zomerse leestips van Bibliotheek Drachten Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Een leuk en inhoudelijk dagje uit op zaterdag 20 augustus Evenement 13 aug, 12:00
Afbeelding
Check dit voor je met de auto op vakantie gaat! Algemeen 13 aug, 08:00
Afbeelding
Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag Evenement 12 aug, 15:54
Afbeelding
Het wordt warm! Dit kan je doen om toch koel te blijven Wonen 12 aug, 14:00
Afbeelding
Friezin Laura Vlasblom doet mee aan Expeditie Robinson Samenleving 12 aug, 10:25
Afbeelding
Zo houd je je huisdier koel tijdens de hitte Algemeen 11 aug, 14:00
Afbeelding
Bijeenkomst voor mensen met longkanker en hun familie in Medisch Centrum Leeuwarden Gezondheid 10 aug, 18:00