Directeur Patrick da Costa Gomez in de leergang van OBS 't Partoer.
Directeur Patrick da Costa Gomez in de leergang van OBS 't Partoer. Foto: RondOm Vandaag.

Er waait een frisse wind door de Bergummerbasisschool OBS ‘t Partoer

Educatie

BERGUM - OBS ‘t Partoer is één van de drie basisscholen die het Friese dorp Burgum rijk is. Bijna tweehonderd leerlingen lopen elke doordeweekse ochtend door de grote, openslaande deuren van dit unieke gebouw, dat inmiddels alweer bijna dertig jaar middenin Burgum huist. Sinds kort waait er een frisse wind door het gebouw; het plein is volledig vernieuwd met nieuwe speeltoestellen én een pannakooi, de leergang is opgeknapt met nieuwe meubels en ook op de achtergrond komt van alles in bewegingen. RondOm Vandaag mag langs komen en praat met Patrick da Costa Gomez, sinds januari de nieuwe directeur van OBS ‘t Partoer. 

“Oh, niet eerlijk!” Verzucht een jong meisje dat langs het schoolplein van OBS ‘t Partoer loopt. “Hun hebben wel een pannakooi en wij niet.” De zwarte pannakooi is één van de nieuwste aanwinsten van ‘t Partoer. De afgelopen weken zijn ze flink bezig geweest om zowel de binnen- als de buitenkant van hun school een flinke en verdiende opfrisbeurt te geven. Buiten zijn bijna alle speeltoestellen vernieuwd en de leergang is opnieuw ingericht met nieuwe meubels. Volgens directeur Patrick da Costa Gomez is dat allemaal gebeurd in overleg met de leerkrachten en de leerlingen: “We hebben bewust veel mensen aan het woord gelaten. De pannakooi was bijvoorbeeld echt al heel lang een wens van de leerkrachten en voor de leerlingen is het natuurlijk ook geweldig. Bovendien past het natuurlijk heel goed bij bewegend leren, iets wat we steeds meer willen implementeren op onze school.” Er wordt dan ook flink gebruik van gemaakt. In de tijd dat RondOm Vandaag een bezoek brengt aan de school, staat het voetbalveldje nooit leeg. Klas na klas maakt dankbaar gebruik van de nieuwe kooi. 


Eigenaarschap

Patrick vindt het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten betrokken worden bij dat soort beslissingen: “Ik wil het eigenaarschap teruggeven aan hen. Dat houdt in dat we ze betrekken bij keuzes die invloed hebben op hun werk en hun onderwijs.” Patrick is geen directeur die zelf alles wil bepalen. Liever luistert hij naar de leerkrachten, want die kennen de kinderen het beste en weten precies wat zij nodig hebben.

De pannakooi is daar een goed voorbeeld van, maar ook achter de schermen gebeurt van alles. Zo zijn er bijvoorbeeld drie leerteams opgericht die zich richten op rekenen, taal en gedrag: “Leerkrachten sluiten aan bij een leerteam die bij hun expertise en interesse past. Met de werkgroep gaan ze aan de slag om het onderwijs op dat gebied nog beter te maken. Zo kan het bijvoorbeeld dat ze in de toekomst nadenken over verschillende lesmethoden.” Het is dan ook de bedoeling dat de werkgroepen de verschillende lesmethodes gaan bespreken met de kinderen: “Ik heb weleens gezien dat docenten heel enthousiast waren over een lesmethode, terwijl de kinderen uiteindelijk de andere aangeboden methode kozen.” Patrick is ervan overtuigd dat onderwijzers naar kinderen moeten luisteren: “Op die manier leren de kinderen ook hun mening te geven én dat hun mening er ook toe doet.” 


Ik ben een wereldburger

 ’t Partoer heeft tussen de 185 en 200 leerlingen. Dit aantal schommelt vanwege inschrijvingen en uitschrijvingen van leerlingen met een NT2 (Nederlands als tweede taal) afkomst. De school telt nu ongeveer 65 NT2-leerlingen. Dit zijn kinderen waarvoor Nederlands hun tweede taal is. Veel van hen hebben eerst op Papilio gezeten, een basisschool voor kinderen die in een AZC wonen, en hebben nu het niveau om binnen het reguliere Nederlandse onderwijs verder te gaan. “Op deze school zijn kinderen met veel verschillende culturen. Daar hebben we oog voor. Kinderen die bijvoorbeeld meedoen met Ramadan of het offerfeest helpen we, maar natuurlijk blijven we ook altijd stilstaan bij de Nederlandse feestdagen, zoals Koningsdag of Sinterklaas.” Zowel de reguliere Nederlandse kinderen als de NT2 leerlingen krijgen evenveel aandacht van de geweldige leerkrachten die zich dagelijks inzetten om goed onderwijs te geven.


Het team van ‘t Partoer wil leerlingen kennis laten maken met verschillende culturen. Dat doen ze onder andere door het organiseren van de cultuurmarkt. De kinderen kiezen dan een bepaald land uit en pluizen die cultuur helemaal uit. Zo hebben ze bijvoorbeeld contact met de ambassade van dat land: “Vorig jaar kwam de ambassade van Thailand onverwacht op bezoek, dat was heel bijzonder.

Voorbereiden op de samenleving

Bij t’ Partoer vinden ze dat samen opgroeien met kinderen van meerdere culturen heel goed is voor een kind. Patrick: “Wat je er ook van vindt, uiteindelijk komen de kinderen terecht in een wereld waar ze met verschillen moeten omgaan, met mensen die een andere cultuur hebben dan zijzelf. Wij willen onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op die wereld.” Dit jaar heeft de school daarom verschillende nieuwe slogans: ‘Ik heb de ruimte om mijzelf te zijn, want ik ben een wereldburger’, ‘Ik heb de ruimte om alles te leren, want ik ben een wereldburger’ en ‘Ik kan vrienden worden met iedereen, want ik ben een wereldburger’. 


Het omarmen van verschillen, dat is wat ze doen bij ‘t Partoer. Niet alleen op het gebied van cultuur, maar ook op andere vlakken, zoals leermogelijkheden: “We vinden het belangrijk dat alle kinderen zo lang mogelijk meedraaien in het reguliere onderwijs. We hebben de kennis in huis om leerlingen met bijvoorbeeld autisme, dyslexie of het syndroom van Down een plekje te geven in onze klas. Ze mogen blijven tot we het gevoel hebben dat we echt niet meer de juiste zorg kunnen bieden.”

‘t Partoer is een school waar de kinderen zich welkom en gezien voelen en waar alles op alles gezet wordt om hen van het beste onderwijs te voorzien. Op die manier geven ze hun eigen invulling aan de slogan ‘groeikracht’ van scholenkoepel Adenium, die in diverse Friese gemeenten basisscholen onder hun hoede heeft. Ouders die eens willen komen kijken bij de school zijn van harte welkom. Bel gerust naar 0511 462 980 of kom eens langs!

Afbeelding
Column G2 Makelaars: Niets te klagen Column 23 uur geleden
Afbeelding
Swingin' Christmas: jazz & chansons centraal in kerstvoorstelling The Legends Algemeen 4 dec., 12:00
Afbeelding
SC Cambuur vergeet zichzelf te belonen tegen FC Eindhoven Sport 4 dec., 09:30
Afbeelding
Column Melissa: Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en 'sorry' gezegd Column 3 dec., 12:00
Afbeelding
Kerstconcert 'Ljocht' in Grote Kerk Drachten Cultuur 3 dec., 08:00
Afbeelding
Disco Tropicana, DeWolff en Living Colour in Iduna Cultuur 2 dec., 18:00
Afbeelding
Bibliotheken blijven helpen bij toeslagen en belastingen Samenleving 2 dec., 15:00
Afbeelding
Vijf tips om Sinterklaas te vieren Samenleving 2 dec., 08:00