Asielzoekers die twintig dagen in het WTC verblijven krijgen een bed en opvang aangeboden.
Asielzoekers die twintig dagen in het WTC verblijven krijgen een bed en opvang aangeboden. Foto: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Tijdelijke heropening WTC-complex als overlooplocatie aanmeldcentrum Ter Apel

Samenleving

LEEUWARDEN - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft, vanwege grote druk op het Aanmeldcentrum in Ter Apel, het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden dringend verzocht opnieuw tijdelijk gebruik te mogen maken van het WTC-complex als overlooplocatie.

Het college heeft afgelopen dinsdag het voornemen uitgesproken medewerking te verlenen aan een tijdelijke overlooplocatie voor de periode 18 maart 2024 tot 5 januari 2025, voor maximaal 250 asielzoekers. Deze asielzoekers verblijven kortdurende periodes in de hal, maximaal tien dagen. Daarna gaan ze terug naar Ter Apel, waar hun registratieproces wordt voortgezet. Hoewel de gemeente bij de eerdere besluitvorming over medewerking aan de overlooplocatie de verwachting had dat dit voor maximaal een half jaar (tot 1 april 2024) was, moeten we nu terugkomen op die verwachting.

Daarnaast heeft het COA aangegeven in de loop van deze termijn ook asielzoekers in het WTC te willen opvangen die een stap verder in hun aanmeldproces zijn, maar voor wie nog geen plaats is op een COA-locatie. Zij verblijven er dan maximaal 20 dagen, hen wordt een bed en opvang geboden. Vanwege de aard van de opvanglocatie vindt de gemeente Leeuwarden deze locatie niet geschikt voor een lang verblijf. Het COA heeft echter laten weten dat ook de doorstroom van geregistreerde asielzoekers naar een COA-locatie nog steeds stokt. Daarom heeft het college ook op dit punt het voornemen uitgesproken medewerking te verlenen.

Het COA is eindverantwoordelijk voor het gebruik van de opvang in het WTC-complex. Dit betekent dat het COA al datgene moet organiseren wat nodig is om dit tijdelijke onderdak mogelijk te maken. Gezien de korte duur die deze opvang inhoudt voor individuele asielzoekers, hoeft er vanuit Leeuwarden geen onderwijs en zorg beschikbaar te worden gesteld.

Met het mogelijk maken van deze overlooplocatie levert de gemeente Leeuwarden wederom een bijdrage aan de overbrugging tot de eerste effecten van de spreidingswet. De afspraken tussen het COA en de gemeente Leeuwarden worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Afbeelding
Column Desirée van Dijk-Attema: Uitstellen Column 10 uur geleden
Denise Campbell (links) en Laura Smeets (rechts)
Keramiekmuseum Princessehof lanceert nieuwe podcastserie genaamd 'Porseleincast' Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Hondje Binky in de bemiddeling Stichting SOS voor huisdieren Friesland Algemeen 14 uur geleden
© Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen. Europaparty Oldehoofsterkerkhof Gedeputeerde Sijbe Knol en Wethouder Hein Kuiken
Brunzyn X Bokoedro, Gladde Paling en Kroegtijgers op het podium tijdens dé Europaparty op 11 mei in Leeuwarden Evenement 16 uur geleden
Afbeelding
BROED, biodiversiteitsfestival - 11 mei 2024 - Alde Leie Evenement 16 uur geleden
Afbeelding
Rosie nieuw in de bemiddeling Stichting SOS voor huisdieren Friesland Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
TV-serie Tot het Einde Gezondheid 20 uur geleden
Afbeelding
Makelaar en taxateur Yvette Westerhof denkt mee over duurzaamheid Zakelijk nieuws 22 apr, 18:00