Afbeelding

Hotel Campanile Goutum noodopvanglocatie asielzoekers

Samenleving

LEEUWARDEN - Vanwege het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Leeuwarden op 24 mei 2023 verzocht in hotel Campanile in Goutum een noodopvang voor circa 130 personen te mogen openen. Vanochtend heeft het college van burgemeester en wethouders besloten hieraan medewerking te willen verlenen.

In de bestuursovereenkomst wordt onder andere vastgelegd dat het gaat om de periode van een jaar, met de mogelijkheid om een jaar te verlengen. Ook wordt hierin vastgelegd wat de rol- en taakverdeling is van COA, gemeente en andere betrokkenen inzake de leefbaarheid en veiligheid, onderwijs, sociale en medische zorg in en rondom de opvang.

Het gaat om een tweede noodopvanglocatie van het COA in de gemeente Leeuwarden. De andere locatie is Heliconstate (maximaal 340 bewoners). Deze is sinds oktober 2022 bewoond.

Campanile

Het voormalige hotel Campanile voldoet aan de eisen van het COA en is snel beschikbaar voor opvang. Er zijn vijftig twee- en driepersoonskamers, een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten, ruimte voor personeel en waar de maaltijden genuttigd kunnen worden. Door de indeling van het gebouw is deze locatie niet geschikt voor gezinnen.

Medewerkers van het COA verzorgen de begeleiding van de asielzoekers. Samen met partners worden de bewoners geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen. De zorg is in handen van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Asielzoekers (GZA) en er is vierentwintig uur beveiliging op de locatie aanwezig.

Opgave

De ontwikkelingen in de toestroom van asielzoekers, het aantal statushouders die verblijven in een AZC en het feit dat het COA te maken heeft met tijdelijke contracten voor AZC en noodopvanglocaties, maakt dat het aantal beschikbare plekken bij het COA te laag is om iedereen een bed te kunnen bieden. De laatste weken laten de cijfers zien dat de druk op Ter Apel weer zo groot wordt, dat het COA onze gemeente nogmaals vraagt om mee te werken aan een locatie voor noodopvang.

Afbeelding
In het wild uitgestorven hertensoort geboren in AquaZoo Leeuwarden Natuur 3 uur geleden
Afbeelding
Provincie investeert bijna 300.000 euro in 80 jaar vrijheid Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Stichting Maatschappelijk Gamen brengt gamende jongeren met 'Koning Van' dichterbij de maatschappij Evenement 9 uur geleden
Afbeelding
Domotheek geopend in Heerenveen Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Contextuele coaching met de Verbindingsmakelaar Zakelijk nieuws 13 uur geleden
Afbeelding
Treinen en bussen ook in Fryslân 3 minuten stil Algemeen 19 apr, 18:00
Afbeelding
Onderzoek: Hier worden in Friesland de meeste fietsen gestolen Algemeen 19 apr, 18:00
Beeld ter illustratie
Burgemeester Buma sluit woning in Leeuwarden vanwege overtreding Opiumwet Algemeen 19 apr, 12:00