Afbeelding

Gemeenteraad komt met maatregelen om samenleving te ondersteunen

Politiek

OOSTERWOLDE - De gemeenteraad van Ooststellingwerf trekt in 2023 eenmalig €1,25 miljoen uit voor maatregelen die inwoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en onderwijs ondersteunen nu de inflatie stijgt en de energieprijzen zo hoog zijn. Daarnaast wordt er eenmalig €400.000 euro ingezet voor ondernemers. De gemeenteraad heeft zelf voorstellen (het zogenaamde initiatiefvoorstel) gemaakt en bespreekt deze dinsdag 20 december in de raadsvergadering.

Het initiatiefvoorstel is gemaakt door een werkgroep van alle raadsfracties, ondersteund door medewerkers van de ambtelijke organisatie. Namens het college was wethouder Jan van Weperen aanwezig. Het college van B&W stelde bij de Programmabegroting aan de gemeenteraad voor om € 1,25 miljoen beschikbaar te stellen voor lastenverlichting in 2023. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten om zelf met voorstellen te komen voor dit bedrag. Het gezamenlijke initiatiefvoorstel is een nieuwe werkwijze in Ooststellingwerf, waarbij de fracties gezamenlijk met een voorstel komen. Ook het college werd hierin meegenomen.

De maatregelen in het voorstel zijn gericht op de korte termijn, omdat de nood nu hoog is. Het voorstel is om het beschikbaar gestelde budget van € 1,25 miljoen als volgt te verdelen onder inwoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en onderwijs.

1.     € 150.000 voor een noodfonds voor individuele inwoners die in acute financiële problemen komen

2.     € 90.000 om een warmteplek te realiseren in ieder dorp in 2023.

3.     € 25.000 voor kleine inwonerinitiatieven in 2023

4.     € 370.000 voor een fonds voor maatschappelijke organisaties

5.     € 130.000 voor scholen om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen

6.     € 50.000 voor uitvoeringslasten van de verschillende maatregelen.

7.     € 435.000 toevoegen aan de lastenverlichtingsreserve om voor belastingjaar 2023 het tarief vastrecht afvalstoffenheffing te verlagen met € 38,50 per huishouden.

Daarnaast heeft de werkgroep in het initiatiefvoorstel opgenomen om, van de nog beschikbare coronamiddelen, €400.000 in te zetten voor ondernemers. Het bedrag wordt als volgt verdeeld.

1.     € 265.000 om geen OZB te heffen voor gebruikers niet-woningen voor belastingjaar 2023.

2.     € 135.000 om het tarief rioolheffing Gebruikersdeel niet-Woningen 0 tot en met 200 m³ waterverbruik per jaar voor het belastingjaar 2023 te verlagen
naar € 0.

Op dinsdag 20 december bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Na besluitvorming is het aan het college van B&W om de uitwerking vorm te geven.

Bekijk het volledige initiatiefvoorstel op de website

Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 8 minuten geleden
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 14 uur geleden
Screenshot van de sociale kaart van Ooststellingwerf.
Sociale kaart voor Ooststellingwerf Samenleving 17 uur geleden
Wat een knapperd hè?
Lieve Casper zoekt een nieuwe mand Samenleving 20 uur geleden
Afbeelding
OldStars badminton van start in Appelscha Sport 23 feb, 15:00
Afbeelding
'Kunstvoorstelling' over schilder Pieter Bruegel Cultuur 23 feb, 09:00
Afbeelding
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Samenleving 22 feb, 18:00
Afbeelding
Milieu Centraal gaat vrouwen uit Friesland helpen om bewust minder kleding te kopen Duurzaamheid 22 feb, 12:00