dinsdag 29 september, 2020 02:37
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Provincie Fryslân blij met Troonrede Koning Willem Alexander

Provincie Fryslân laat weten blij te zijn met de Troonrede die Koning Willem Alexander heeft uitgesproken tijdens Prinsjesdag. Provincie Fryslân: "De coronacrisis heeft laten zien hoe veerkrachtig Nederland is én wat er echt toe doet: gezondheid, familie, vrienden. Het gaat niet alleen om het bruto nationaal product, maar juist om ons welzijn. Net als Fryslân zet ook het kabinet hier nu op in. Met grote investeringen in onder ander veenweide, onderwijs en infrastructuur trekt het kabinet de economie weer los en zet daarnaast in op zoveel mogelijk baanbehoud."

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu, zegt de Koning. Dit is ook de inzet van ons 'Lok op 1: no en moarn'-pakket met herstelmaatregelen. Uit de troonrede spreekt veel ambitie, er wordt veel geïnvesteerd. Ik wil het Rijk oproepen om ook voortvarend aan de slag te gaan en de miljarden ook daadwerkelijk in 2021 in te zetten. We roepen de Tweede Kamer op om net als in Fryslân brede welvaart centraal te zetten in het Groeifonds.”

Fryslân experimenteerde met het 'Lok op 1: no en moarn'- pakket al met maatregelen voor het Friese onderwijs en de arbeidsmarkt in Friesland, zoals de stageregeling. Mede door deze regeling is aan het begin van dit studiejaar het tekort aan stageplaatsen al met de helft afgenomen. Provincie Fryslân roept het Rijk op om met een nationale regeling te komen.

Met Lelylijn 'vliegende start' maken
Met de Lelylijn kunnen Randstad en Noord-Nederland aansluiten bij de ‘'vliegende start’' die de regering het Nationale Groeifonds wil geven, vindt de provincie. Volgens het provinciebestuur is is deze snelle spoorverbinding onmisbaar voor een goede toekomst en past de Lelylijn bij het doel om ons land ook voor de jongeren van nu welvarender, schoner en duurzamer te maken.

De provincie: "De Koning wijst op het belang van internationale samenwerking om klimaatproblemen op te lossen en energietransitie te realiseren. De middelen die uit het Groeifonds beschikbaar komen om onder andere te investeren in de energie-infrastructuur, zijn ook voor Fryslân van groot belang om de capaciteitsproblemen op te lossen en die energietransitie te kunnen realiseren. De aankondiging van de regering om in deze coronatijd de steun aan het openbaar vervoer voort te zetten, is positief. De maatregel is hard nodig om wegvallende reizigersinkomsten te compenseren voor deze belangrijke sector."

Stappen zetten voor evenwicht natuur en economie
"Met de reservering van een half miljard euro voor kunst en cultuur onderkent de regering het belang van deze sector voor de samenleving en de problemen waar de sector door de coronacrisis in zit. De Koning wijst op de noodzaak van stikstofaanpak voor herstel en behoud van natuur. Het provinciebestuur herkent dit en roept het kabinet op tot actie. Er zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met de mienskip. Nu is het tijd om stappen te zetten naar een goed evenwicht tussen natuur, een gezonde landbouwsector, ruimte voor economische ontwikkelingen en geluk op 1", geeft de provincie aan.

Wil je de hele Troonrede van 2020 lezen, klik dan op deze linkhttps://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2020/09/15/troonrede-2020?fbclid=IwAR06_h5USWOzxPr82xLPghZKmE4js4ZXbGVNQ2rYyAVRAsy1iAehqJeZYu0.

Meer berichten