Afbeelding
Foto: Unsplash.com

Nieuwe afvalbeleid gemeente Leeuwarden veroorzaakt trendbreuk: meer recycling en minder restafval

Samenleving

LEEUWARDEN - Zes maanden na de invoering van het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ wordt het afval beter gescheiden. De Leeuwarders gebruiken steeds beter hun Biobak voor het scheiden van etensresten en tuinafval. Ook herbruikbare grondstofstromen als papier en karton, verpakkingsglas en groot huishoudelijk afval wordt beter gescheiden. De hoeveelheid afval die niet thuishoort in de grijze Sortibak is gedaald van 56% naar 36%. Met de hoeveelheid gescheiden afval hoort Gemeente Leeuwarden nu bij de top 5 van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Met het nieuwe afvalbeleid hebben inwoners meer invloed dan voorheen op de eigen afvalstoffenheffing. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aanbieden en het gewicht van de restafvalbak of het aantal klepbewegingen van de ondergrondse container voor restafval die ze gebruiken, bepaalt de hoogte van het variabele deel van de heffing. Deze manier van verrekenen is vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra.

“Het succes van deze maatregel is te danken aan onze inwoners”, zegt wethouder Evert Stellingwerf. “Het was in het begin voor de meeste mensen misschien even wennen, maar we kunnen trots zijn op dit resultaat. Door afval goed te scheiden hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Het beloont de goede afvalscheider en daagt anderen uit beter hun best te doen”, aldus Evert Stellingwerf.

Afvalscheiding op koers

Inwoners van gemeente Leeuwarden doen gemiddeld 27 procent minder afval in hun Sortibak sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Waar in de eerste zes maanden van 2021 nog gemiddeld 109 kilo fijn restafval per inwoner werd ingezameld, is dit in dezelfde maanden van dit jaar nog maar 79,6 kilo. De prognose is dat de totale hoeveelheid restafval (fijn, grof en bouw- en sloopafval) daalt van 173 kilo in 2021 naar 112 kilo per inwoner in 2023. Hiermee komt de landelijke VANG-doelstelling van 100 kg binnen handbereik.

Bijzet gedaald

Voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid zijn er veel zorgen geuit over mogelijk extra bijzet van afvalzakken naast containers. Er is daarom flink ingezet op het voorkomen van bijzet door onder andere extra inzet van handhaving en afvalcoaches. Dit heeft geleid tot een afname van de hoeveelheid bijzet tot naar het niveau van vóór de invoering van Goed Terecht In Leeuwarden.

Goed scheiden van afval

De wethouder hoopt dat Leeuwarders zich willen blijven inzetten voor het goed scheiden van afval. “Een prettige en duurzame leefomgeving creëren wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties”, licht hij toe. “Hoe zuiniger wij omgaan met onze grondstoffen, hoe beter het is voor het leefklimaat van onze kinderen en kleinkinderen. Laten we er daarom samen de schouders onder zetten en ervoor zorgen dat er goed gescheiden wordt, zodat er meer hergebruikt kan worden.” 

Afbeelding
Column Rijkele Dijkstra: Samen verder Column 11 uur geleden
Afbeelding
Column Melissa: Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en 'sorry' gezegd Column 17 uur geleden
Afbeelding
Ventileren essentieel om gezond energie te besparen Duurzaamheid 2 dec., 12:00
Afbeelding
Vijf tips om Sinterklaas te vieren Samenleving 2 dec., 08:00
Afbeelding
De Slachte-trein van Arriva brengt de Slachtemarathon 2024 in beweging Algemeen 1 dec., 18:00
Afbeelding
Geldmaat opent Geldmaatwinkel in Leeuwarden Financieel 1 dec., 15:00
Afbeelding
Overval op tankstation Shell in Leeuwarden 112-Nieuws 1 dec., 13:40
Afbeelding
“Beleef een levensechte game bij House of VR!" Zakelijk 1 dec., 12:00