Afbeelding

Voorbereiden voor de droogte

Algemeen

Start met project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân

FRIESLAND - In samenwerking met gebiedscollectieven ELAN Zuidoost - Friesland, Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân is gestart met verschillende praktijkproeven om meer water in zandgronden vast te houden. Op hoge zandgronden in Fryslân wordt het water na een regenbui relatief snel afgevoerd. Dit betekent in het groeiseizoen meer droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuur. Zeker tijdens droge weersomstandigheden zoals nu. Zo ook in Zuidoost – Fryslân waar relatief veel zandgrond is.

In 2019 is de Strategische Grondwaterstudie Fryslân afgerond. Uit deze studie kwam naar voren dat op de hogere zandgronden van Fryslân 90% van de gevallen neerslag direct wordt afgevoerd door de aanwezige greppels, drainages en sloten. Slechts 10% van de neerslag komt ten goede aan het grondwatersysteem. Dit maakt duidelijk dat de waterhuishouding in Fryslân in eerste instantie ingericht is op het zo snel mogelijk afvoeren van het (regen)water. De grondwaterstudie heeft duidelijk gemaakt dat er wel degelijk maatregelen zijn te bedenken om meer water vast te houden.

Maatregelen

Meer drogere zomers door klimaatverandering betekent meer droogteschade in de landbouw en meer verdroging van de natuur. Het belang van grondwater vasthouden wordt dus steeds groter. In samenwerking met gebiedscollectieven Noardlike Fryske Wâlden, Elan, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân worden verschillende praktijkproeven uitgevoerd. Doel van de maatregelen is om water in zandgronden langer vast te houden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanleggen van peilgestuurde drainages, het aanbrengen van stuwen en dammen in de perceelsloten.

Praktijkproeven

Samen met boeren in Zuidoost- Fryslân zijn plannen opgesteld om water vast te houden. De eerste praktijkproef gaat van start in Haule en Oldetrijne. Hier worden onder andere stuwen geplaatst en slootbodems verhoogd. Ook wordt er peilgestuurde drainage aangelegd. Door deze maatregelen zal de grondwaterstand minder diep uitzakken dan voorheen. Via monitoring wordt onderzocht wat de effectiviteit is van verschillende maatregelen. De boer houdt zelf bij hoe het gaat met de opbrengst en met het bewerken van het land (wordt het niet té nat). Naar verwachting zijn eind september de eerste resultaten bekend.

Afbeelding
sc Heerenveen bindt ook Almere City aan zegekar en boekt derde thuisoverwinning op rij Sport 4 uur geleden
Afbeelding
Column Melissa: Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en 'sorry' gezegd Column 3 dec., 12:00
Afbeelding
Ventileren essentieel om gezond energie te besparen Duurzaamheid 2 dec., 12:00
Afbeelding
Liefde op het eerste gezicht! Column 2 dec., 12:00
Afbeelding
Vijf tips om Sinterklaas te vieren Samenleving 2 dec., 08:00
Afbeelding
Column Rijkele Dijkstra: Samen verder Column 1 dec., 18:00
Afbeelding
“Beleef een levensechte game bij House of VR!" Zakelijk 1 dec., 12:00
Afbeelding
Weerbaarheidstraining voor sekswerkers in Friesland Zorg & Welzijn 1 dec., 10:00