Afbeelding
Foto: michaklootwijk

Wat kunnen politieke partijen doen aan de werkloosheid in Friesland?

Verkiezingen

LEEUWARDEN - Wat kunnen politieke partijen doen aan de werkloosheid in Friesland? Een belangrijke vraag, want de werkloosheid in het noorden is nog altijd hoger dan in andere delen van ons land. Friesland staat er weliswaar niet het slechtste voor, maar er is nog een hoop winst te behalen. De vraag is: wat kun je hier concreet tegen doen? 

Het afgelopen jaar is de werkloosheid in bijna alle provincies gedaald. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in het tweede kwartaal van 2021 in totaal 3,3 procent van de bevolking werkloos was. Een jaar eerder was dat nog 3,8 procent. In Friesland steeg de arbeidsparticipatie het afgelopen jaar met 1,3 procent, naar een totaal van 68,3 procent. Een positieve tendens, maar hoe zorg je er voor dat Friesland ook richting de toekomst van werk verzekerd is? 

Het blijft nog altijd een uitdaging. Ondanks de procentuele daling van het aantal werklozen, steeg afgelopen januari het aantal WW-uitkeringen in Friesland van 7.483 naar 7.625. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat bedrijven moeite hebben met het werven en behouden van personeel. Vooral technisch personeel is veel gewild. Een groot deel van de werkgevers vreest dat het dieptepunt nog niet bereikt is. 

Kortom: een belangrijk landelijk punt om lokaal aan te pakken. Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland. Het is cruciaal voor de ontwikkeling van de stad om voldoende banen te creëren. Zijn er genoeg banen in en rondom Leeuwarden en hoe kun je het aantrekkelijker maken om in Friesland te blijven werken?

CDA: “We hebben veel vacatures en ook veel werkzoekenden, die moeten elkaar gaan vinden. Werkgevers moeten niet op zoek naar de perfecte werknemer maar juist kijken naar de potentie van een persoon. Die perfecte werknemers kun je maken door te blijven investeren in ontwikkeling. Op hun beurt dienen werknemers flexibel te zijn. Dit kan doordat we als gemeente inzetten op scholing. We gaan werkgevers en werknemers stimuleren om dit samen op te pakken. De andere kant is de organisatie van onze lokale economie, geef ondernemers de ruimte zodat er ook weer banen kunnen worden gecreëerd.”

VVD: “Het werkloosheidscijfer is al jaren veel te hoog. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Werken moet lonen!”

Gemeentebelangen Leeuwarden: “Wij zouden poules willen vormen met bestanden met werkzoekenden welke kunnen worden ingekeken door potentiele werkgevers. En vervolgens in te zetten op scholing om het verschil tussen aanbod en wat werkgevers vragen te verkleinen. Dus niet een vacaturebank maar een aanbod van arbeidskrachten.”

PvdA: “De afgelopen vier jaar is het aantal mensen in de bijstand gelukkig stevig afgenomen. Desalniettemin ligt er nog een stevige opgave. We willen twee dingen doen; 1. Voor mensen voor wie de stap naar een reguliere baan in een keer te groot is, willen we basisbanen invoeren. Zo worden mensen maatschappelijk actief en krijgen ze een fatsoenlijk loon. 2. We blijven werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven voor zowel hoog als praktisch opgeleide mensen. We doen dat samen met bedrijven en onderwijsinstellingen via onze campussen. Maar we zijn ook gewoon een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te verblijven door onder andere een bruisend cultureel klimaat.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 48 minuten geleden
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 14 uur geleden
Wat een knapperd hè?
Lieve Casper zoekt een nieuwe mand Samenleving 20 uur geleden
Afbeelding
Sfeeractie bij laatste training voor halve finale knvb beker in Leeuwarden Sport 22 uur geleden
Afbeelding
Milde winter leidt tot milde energierekening Duurzaamheid 23 feb, 11:12
Arie Molendijk
Taxatiemiddag in het Post Plaza Hotel in Leeuwarden. Historie 23 feb, 10:00
Afbeelding
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Samenleving 22 feb, 18:00
Afbeelding
Milieu Centraal gaat vrouwen uit Friesland helpen om bewust minder kleding te kopen Duurzaamheid 22 feb, 12:00