Afbeelding
Foto: Provincie Fryslân

Vernieuwd Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert 12 miljoen in Friese Mienskip

Samenleving

FRIESLAND - Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân wil met een vernieuwd Iepen Mienskipsfûns 12 miljoen euro investeren in de Friese Mienskip. Dat was de hoofdboodschap van gedeputeerde Sijbe Knol bij het persmoment op vrijdag 1 december in de kantine van SV Sparta te Wartena.

Eerder werd in het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ al kenbaar gemaakt dat er een vervolg zou komen op het Iepen Mienskipsfûns. Het college wil met dit voorstel, het vernieuwde IMF openstellen in het voorjaar van 2024.

Het Iepen Mienskipsfûns

Het IMF is een provinciaal fonds voor inwoners, stichtingen, verenigingen en kleine ondernemingen. Het fonds ondersteunt projecten op een tal van onderwerpen zoals: evenementen, duurzaamheid, taal, geschiedenis, natuur en leefbaarheid. Het fonds is bedoeld als ondersteuning van de Mienskip van Fryslân, zodat Fryslân van onderop nog mooier wordt.

Vernieuwd IMF: het accent op leefbaarheid, duurzaamheid en vrijwilligers

De komende vier jaar wordt er in totaal 12 miljoen euro (3 miljoen per jaar) beschikbaar gesteld voor het hernieuwde fonds. Het college wil inzetten op een toegankelijk fonds met minder administratielast en inzetten op het vertrouwen in vrijwilligers. Het fonds wordt opengesteld voor alle Friezen die willen bijdragen aan een nóg mooier Fryslân. Daarnaast krijgt het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen een vaste plek in het fonds. Eerder werden verduurzamingsopenstellingen, met dividend van Windpark Fryslân, massaal overvraagd. De provincie vindt het belangrijk dat er ook de komende jaren ruimte blijft voor het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen.

Fryslân Ferbynt

Naast het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen en het ondersteunen van projecten, zet het college in op de zogenoemde ‘Fryslân Ferbynt’ dag. Op deze dag staat in Fryslân het ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken van vrijwilligers centraal. Daarvoor wil het college elk jaar geld beschikbaar stellen voor kleine initiatieven die voor éen dag in juni een bijdrage van €500,- kunnen aanvragen voor een activiteit.

Gedeputeerde Sijbe Knol: “Fryslân Ferbynt moet een unieke dag voor Fryslân worden. Wij zien deze dag als een stimulans om elkaar te ontmoeten, de luiken te openen en als instelling of sportclub mensen te binden. Eén dag in het jaar die bruist van de activiteiten.”

Op 31 januari wordt het voorstel voor het vernieuwde IMF van het college besproken in de Provinciale Staten. Het huidige IMF heeft zo’n 900 projecten opgeleverd die de Mienskip mooier hebben gemaakt. Doelstelling voor het toekomstige IMF is om nog meer naast de inwoner te staan als provinciale overheid en een investering te doen in de volle breedte voor een leefbaar Fryslân.

Afbeelding
Afbeelding
Met dit nummer gaat Joost Klein ons land vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival Algemeen 7 uur geleden
Michel Tilma en Burgemeester Sybrand van Haersma Buma, 2 maart 2024
Miniature People Leeuwarden route is HEROPEND! Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Tryaters indringende Fanfarepodcast nu te beluisteren Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
FMF leidt Friezen op tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie Duurzaamheid 2 mrt, 12:00
Flinke uitslaande brand in Cammingaburen
Flinke rookontwikkeling bij uitslaande woningbrand in Leeuwarden 112-Nieuws 1 mrt, 10:32
Afbeelding
Burgemeester Buma sluit twee woningen in Leeuwarden vanwege overtreding Opiumwet Algemeen 1 mrt, 10:22
Afbeelding
Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Fries zit een Supporter van Schoon Natuur 1 mrt, 08:00
Asielzoekers die twintig dagen in het WTC verblijven krijgen een bed en opvang aangeboden.
Tijdelijke heropening WTC-complex als overlooplocatie aanmeldcentrum Ter Apel Samenleving 29 feb, 15:00