Luchtfoto van de sluizen van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.
Luchtfoto van de sluizen van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Foto: Provincie Fryslân

Bedrijfsleven staat garant voor Marktbijdrage sluis Kornwerderzand

Samenleving

KORNWERDERZAND - De financiering van de nieuwe zeesluis in Kornwerderzand is in de afsluitende fase gekomen.  Het bedrijfsleven zet een serieuze stap voorwaarts door de overheden zekerheid te bieden  oor de eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Door de verbreding, verdieping  en verlenging van de Sluis kunnen straks meer en grotere schepen de verschillende havens  rond het IJsselmeer bereiken en ontstaat er een economische spin-off en groei van  werkgelegenheid. Deze stap is een belangrijke impuls voor de maritieme sector rondom het IJsselmeer. Provinciale Staten van Fryslân zullen op 21 december besluiten over de financiering van de sluis en hebben aangegeven dan duidelijkheid te willen hebben over de  eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Die zekerheid bieden de bedrijven nu.

Bert Weever, ceo van Graansloot in Kampen en Sijbrand de Vries, directeur van De Vries  Scheepsbouw in Makkum, zijn voornemens om in te stemmen met de modelovereenkomst  die in samenwerking met de Provincie Fryslân aan alle bedrijven wordt voorgelegd en vragen hun collega’s hetzelfde te doen. Daarin wordt afgesproken dat de deelnemende bedrijven gaan betalen voor een passage door grotere schepen zodra de sluis is gerealiseerd. Onderdeel van de overeenkomst is dat ook de routes naar Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad  en Kampen bevaarbaar worden gemaakt voor grote zeegaande schepen. 

Oorspronkelijk hadden de bedrijven de Minister van I&W gevraagd om met een tolwet te komen, maar dit bleek politiek niet haalbaar. De minister vroeg vervolgens de bedrijven om met de provincie afspraken te maken en vast te leggen in de vorm van een overeenkomst. Het opstellen van deze overeenkomsten heeft zorgvuldigheid en daardoor veel tijd  gevraagd. Het streven is dat de bedrijven de overeenkomsten in november van dit jaar  ondertekenen. De kern van de modelovereenkomst is dat de deelnemende bedrijven een  deel van hun extra omzet, die ze verwachten te kunnen realiseren door de verbreding van de  sluis, gaan afdragen. Deze afdracht wordt gestort in een door de provincie Fryslân ingesteld  fonds dat gaat zorgdragen voor de betaling van de 26,5 miljoen.  

NMT-voorzitter Bas Ort is blij met deze ontwikkeling: “In december 2021 kwamen de meeste ondernemers bij elkaar in Dronten en daar is breed uitgesproken hoe we deze afspraken  wilden vastleggen. Die afspraken zijn vervolgens uitgewerkt in dit modelcontract, wat nu  door de provincie ter ondertekening is teruggelegd bij de bedrijven.”

Weever en de Vries geven aan dat zij goed kunnen leven met de strekking van de  modelovereenkomst en dat zij zeker van plan zijn om te gaan tekenen. Op dit moment zijn  hun juristen bezig met het zetten van de laatste puntjes op de i. “We willen dit nieuws alvast  naar buiten brengen omdat we weten dat Gedeputeerde Staten van Fryslân begin oktober de  modelovereenkomst ook willen vaststellen om deze voor te kunnen leggen aan Provinciale  Staten. Ons voornemen hebben we opgeschreven en zo geven we de politiek alvast een  krachtig signaal dat het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt”, aldus beide  ondernemers. “En we willen hierbij natuurlijk al onze collega-ondernemers rondom het  IJsselmeer oproepen om hetzelfde te doen, zodat er in november een complete lijst van  ondernemers gepresenteerd kan worden die dan allemaal hun commitment hebben laten  zien. Na besluitvorming in Provinciale Staten willen we dan op 10 januari de definitieve  contracten tekenen. En dan kan wat ons betreft gelijk daarna het realisatiebesluit voor de  sluis worden genomen.” 

Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle, waar de havens van Zwolle, Kampen en  Meppel deel van uitmaken is content met deze ontwikkeling. Van den Ende steunt het  initiatief want het gaat om veel werkgelegenheid: “In onze havens zijn veel ondernemers die  graag met coasters naar de landen rondom de Noordzee of verder willen varen. Of  rechtstreeks uit die landen goederen willen ontvangen. Ze vragen me allemaal wanneer die  sluis er nu eindelijk komt en hoe ze hun bijdrage kunnen afrekenen. Ik ben blij dat het zo ver  is dat de contracten getekend kunnen worden.” aldus van den Ende. 

Laurens de Lange stelt namens VNO-NCW Midden en VNO-NCW Noord: “Veel ondernemers  zullen straks profijt hebben van de verbreding en verdieping van de sluis in Kornwerderzand.  Een jarenlange niet aflatende inzet van ondernemers en overheid om hier te komen is de  bron van dit goede resultaat.” 

Voor de ondernemers op Urk is in het modelcontract nog een tijdelijk voorbehoud gemaakt.  Om mee te kunnen doen hebben ze een nieuwe haven nodig, de Maritieme Service Haven  Flevoland (MSNF). De aanleg van de haven ligt stil door de stikstofdiscussie die in heel  Nederland projecten raakt. Dat is ook een serieuze uitdaging voor het kabinet. Zonder haven  worden nieuwe economische ontwikkelingen geblokkeerd en zouden de Urker ondernemers  voorlopig niet mee kunnen doen. Nu de Raad van State zich op 21 september in het voordeel  van de aanleg van de nieuwe haven heeft uitgesproken, lijkt ook dit bezwaar de  ondernemers niet langer in de weg te staan.  

De nieuwe zeesluis in Kornwerderzand krijgt volgens de vorig jaar met de Minister gesloten  bestuursovereenkomst de afmeting van 150 x 25 meter en vervangt de huidige sluis van 135  x 14 meter. De verdiepte sluisdrempel komt op – 6,1 meter NAP te liggen. Tegelijkertijd  worden de draaibruggen in de Afsluitdijk vervangen door vier basculebruggen met bredere  openingen. Ook de vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden aangepast, waarbij in  de toekomst een nautische diepte van - 6,2 meter NAP wordt gegarandeerd.

Afbeelding
Vijf tips om voedselverspilling tegen te gaan Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Dit zijn de populairste spelers van de Eredivisie 2023-2024 Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe #kalfbijkoe boer in Friesland Agrarisch nieuws 15 uur geleden
Afbeelding
Onderzoek: In Leeuwarden en Achtkarspelen wonen meeste rokers van Friesland Zorg & Welzijn 20 uur geleden
Afbeelding
Haijma Dé Witgoed Specialist partner in gemeentelijke witgoedwissel subsidie van € 750,- Zakelijk 22 uur geleden
Afbeelding
ANWB en provincie Friesland starten fietsverlichtingsactie 'Zet je licht aan! Samenleving 29 sep., 20:00
Afbeelding
Column Desirée van Dijk-Attema: Roger Whittaker en weer met beide benen op de grond Column 29 sep., 18:00
Afbeelding
'Post uit Berlijn', de oorlog door de ogen van een gedeporteerde student Historie 29 sep., 15:00