Afbeelding

VVD Leeuwarden komt (vanzelfsprekend) met Friestalig verkiezingsprogramma

Politiek

De VVD Leeuwarden lanceert haar verkiezingsprogramma in het Fries! Dit op de Dag van de Moedertaal, de dag die in het teken staat van de taal die je hebt meegekregen van je moeder. Dat voelt voor ons als vanzelfsprekend; de gemeente Leeuwarden is meer dan alleen de stad, en meer dan alleen het Nederlands. Het Fries speelt ook een grote rol in onze gemeente, en zo ook in onze partij.

Vandaag (21-02-2022) is het internationale Dag van de Moedertaal! Meertaligheid is een grote rijkdom en dat is belangrijk om bij stil te staan. Niet alleen vandaag, maar het hele jaar door. In de gemeente Leeuwarden praten we naast het Nederlands ook Fries en Liwwadders. De Friese taal is een vanzelfsprekend onderdeel van ons cultuur. Deze meertaligheid hoort bij ons en kom tot uiting in bijvoorbeeld onze rol als City of Literature. Het is bij meertaligheid ook niet alleen maar de culturele rijkdom die telt: uit tal van onderzoeken blijkt duidelijk dat meertalige kinderen over het algemeen veel profijt hebben van hun meertaligheid. En dat voordeel moeten we koesteren. Door (streek-)talen actief te gebruiken houden we de talen in stand. Wij zijn trots op onze talen! Daarom komt de VVD Leeuwarden op de Dag van de Moedertaal met een Fries verkiezingsprogramma.

VVD Ljouwert komt (fanselssprekkend) mei Frysktalich ferkiezingsprogramma

De VVD Ljouwert lansearret har ferkiezingsprogramma yn it Frysk! Dit op de Dei fan de Memmetaal, de dei dy’t yn it ramt stiet fan de taal dytst meikrigen hast fan jim mem. Dat fielt foar ús as fanselssprekkend; de gemeente Ljouwert is mear as allinnich de stêd, en mear as allinnich it Nederlânsk. It Frysk spilet ek in grutte rol yn ús gemeente, en sa ek yn ús partij.

Hjoed (21-02-2022) is it ynternasjonale Dei fan de Memmetaal! Meartaligens is in grutte rykdom en dat is wichtich om by stil te stean. Net allinich hjoed, mar it hiele jier troch. Yn de gemeente Ljouwert prate we njonken it Nederlânsk ek Frysk en Liwwadders. De Fryske taal is in fanselssprekkend ûnderdiel fan ús kultuur. Dy meartalichheid heart by ús, en kom ta útering yn bygelyks ús rol as City of Literature. It is by meartaligens ek net allinich mar de kulturele rykdom dy’t telt: út tal fan ûndersiken docht dúdlik bliken dat meartalige bern oer it generaal in soad profyt hawwe fan har meartaligheid. En dat foardiel moatte we koesterje. Troch (streek-)talen aktyf te brûken hâlde wy de talen yn stân. Wy binne grutsk op ús talen! Dêrom komt de VVD Ljouwert op de Dei fan de Memmetaal mei in Frysk ferkiezingsprogramma. It folsleine Fryske ferkiezingsprogramma fan de VVD Ljouwert is hjir te lêzen.

Afbeelding
Museumnacht in het Kazemattenmuseum Evenement 2 uur geleden
Afbeelding
Jeugdcircus Saranti presenteert nieuwste show Cirko Festo Evenement 6 uur geleden
Afbeelding
Gouden Buur Award 2023: Winnares Sita uit Leeuwarden (Friesland) Samenleving 7 uur geleden
Afbeelding
SC Cambuur verliest van effectief Jong FC Utrecht Sport 8 uur geleden
Afbeelding
RondOm Vandaag komt weer met unieke Amateurvoetbalspecial! Sport 23 sep., 12:00
Afbeelding
The bagstore.nl nieuwe hoofdsponsor LKV Pallas'08 Sport 22 sep., 08:00
Afbeelding
Vrijwilligersfestival in De Harmonie Algemeen 21 sep., 16:06
Afbeelding
45 verenigingen in Leeuwarden vanaf zaterdag op pad met Grote Clubactie Sport 21 sep., 12:00