Om een woning elektrisch te verwarmen wordt een warmtepomp vaak gecombineerd met zonnepanelen.
Om een woning elektrisch te verwarmen wordt een warmtepomp vaak gecombineerd met zonnepanelen.

Oost- en Weststellingwerf willen in 2050 van het gas af, maar wat is het plan?

Algemeen

OOST- EN WESTSTELLINGWERF - In 2050 moeten alle Nederlandse gemeenten aardgasvrij zijn, dus ook Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Een mooi streven, maar er is nog heel wat werk te verzetten. RondOm de Stellingwerven gaat op onderzoek uit en zoekt uit wat de huidige stand van zaken is, wat er nog moet gaan gebeuren en wat jij, als inwoner van gemeente Ooststellingwerf of Weststellingwerf, hiervan gaat merken. 

Waarom aardgasvrij?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Ten eerste komen er schadelijke gassen, zoals CO2, vrij als je deze brandstof gebruikt. Ten tweede is de voorraad van aardgas niet oneindig. Het raakt dus een keer op. Op dit moment wordt aardgas nog bijna overal gebruikt en dit zorgt voor een flinke CO2 uitstoot, iets wat niet goed voor het klimaat is. Door minder aardgas te gebruiken beschadigen we het klimaat minder en worden we minder afhankelijk van een grondstof dat ooit opraakt. Zeker nu de gaskraan in Groningen dicht gaat is het belangrijk dat we niet afhankelijk worden van buitenlandse gasleveranciers. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat ons aardgasgebruik in 2030 is gehalveerd en dat we allemaal in 2050 van het aardgas af zijn. Het is de bedoeling dat we dan duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en water, gebruiken om energie op te wekken en onze huizen te verwarmen. (bron: bit.ly/NLaardgasvrijRV)

De huidige staat van Oost- en Weststellingwerf

Je hebt verschillende manieren om een woning te verwarmen. Veruit de meeste woningen in Ooststellingwerf (96,4%) worden nog met een CV-ketel verwarmd. Dit geldt ook voor Weststellingwerf, waar 95,1% van de woningen nog gebruik maken van een CV. Een CV-ketel gebruikt aardgas. 

Stadsverwarming en elektrische verwarming zijn andere manieren om je huis lekker behaaglijk te houden. Bij stadsverwarming kunnen hele woonwijken worden aangesloten op een grote warmtebron. Oudere installaties gebruiken hiervoor nog aardgas, maar moderne en duurzame warmtenetten gebruiken aardwarmte of restwarmte van bijvoorbeeld een datacenter of een fabriek. In zowel Oost- als Weststellingwerf is er geen sprake van stadsverwarming. 

Bij elektrische verwarming wordt elektriciteit gebruikt om een woning te verwarmen. Dit kan in de vorm van gewone radiatoren, maar ook bijvoorbeeld als vloerverwarming of infrarood verwarming. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek wordt 0,6% van de Ooststellingwerver woningen elektrisch verwarmd zonder gasverbruik. Weststellingwerf is hier al iets verder in en telt dat in 2020 1,2% van de woningen elektrisch worden verwarmd zonder gasverbruik 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Ooststellingwerf een woningvoorraad heeft van 25.464 woningen. Dat betekent dat zeker nog bijna 25.000 woningen de komende jaren van het gas af moeten. De woningvoorraad van Weststellingwerf bedraagt 26.130 en ook hier zien we dat het aantal woningen dat in 2050 van het gas af moet bijna 25.000 is. 

Daarbij komt dat er ook een aantal gebouwen in Oost- en Weststellingwerf staan die niet als woning functioneren, maar bijvoorbeeld als kantoor. Beide gemeenten staan dus voor een grote klus. 

Wat is het plan?

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf hebben hun handen ineen geslagen op weg naar een aardgasvrije toekomst. Deze samenwerking, die de naam OWO-gemeenten heeft gekregen, heeft geleid tot een plan voor de drie gemeenten. Dit plan kun je vinden in de Transitievisie Warmte 2021. Deze kun je vinden op www.transitievisiewarmte-owo.ireporting.nl en zal elke vijf jaar worden geactualiseerd. In de transitievisie gaan de gemeenten uit van een aantal uitgangspunten. 

Ten eerste gaat burgerparticipatie een belangrijke rol spelen. Keuzevrijheid en het uitvoeren van de maatregelen in een eigen tempo staat daarin centraal. De gemeenten beloven dat elke inwoner, ondernemer en andere gebouweigenaar mag meedenken en werken aan de aanpak in zijn of haar eigen dorp of buurt. Ieder gebouw moet op een gegeven moment aardgasvrij zijn, maar het staat de eigenaar vrij om zelf een warmte-alternatief te kiezen. 

Het tweede uitgangspunt van de gemeenten is dat ze inwoners en ondernemers willen faciliteren en stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Helaas hebben de gemeenten zelf niet genoeg geld om iedereen financieel te helpen om hun woning energieneutraal te maken. Er zijn vanuit het rijk wel subsidies vrijgekomen (zoals de ISDE voor woningeigenaren) en er zijn leningen beschikbaar specifiek om verduurzamende maatregelen te financieren. De gemeenten gaan hun inwoners helpen de juiste weg te vinden naar de best mogelijke financieringen. 

Betaalbaarheid is het derde uitgangspunt. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de warmtetransitie. Ze streven daarom naar het toepassen van alternatieven die qua kosten voor de eindgebruiker (inwoners en ondernemers) zo dicht mogelijk bij het huidige systeem liggen. 

Ook duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt van de Transitievisie Warmte. Maatregelen moeten niet alleen maar gericht zijn op het beperken van het aardgasverbruik, maar moeten ook daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Daarom zijn zij geen voorstander van het inzetten van houtige biomassa. 

Het vijfde uitgangspunt is een realistisch ambitieniveau. Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf willen al een begin maken met de transitie naar aardgasvrij, maar niet te snel. Dit komt omdat deze drie gemeenten typische plattelandsgemeenten zijn. De alternatieven voor aardgas zijn daardoor beperkt. 

Als laatste laten de gemeenten weten dat ze de voorkeur hebben voor beproefde technieken (zoals een warmtenet of elektrische verwarming), maar dat ze ook open staan voor nieuwe mogelijkheden. Zo ondersteunen ze het initiatief in Oosterwolde om waterstof te produceren met zonne-energie op piekmomenten.

Wat wordt de oplossing? 

Omdat Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf plattelandsgemeenten zijn is een collectief alternatief zoals een warmtenet (stadsverwarming) in de meeste gevallen geen opties. Voor de buitengebieden zal er vooral gekeken worden naar elektrisch verwarmen, bijvoorbeeld met een (hybride) warmtepomp. Alleen sommige wijken van Wolvega zullen waarschijnlijk in aanmerking komen voor aansluiting op het warmtenet. 

Ga naar www.transitievisiewarmte-owo.ireporting.nl voor meer informatie

!
Afbeelding
Kustwerf houdt themaweek over Molukse cultuur Cultuur 1 uur geleden
Afbeelding
Met de auto weg op vakantie? Check voor vertrek je banden! Auto & Stijl 4 uur geleden
Afbeelding
Friese Zweefvliegclub in nood; tijdelijk ‘vliegveld’ gezocht Algemeen gisteren
Afbeelding
Lustrumeditie Coole Kidsnacht bij Friese musea Evenement 6 okt, 10:00
Afbeelding
Middeleeuwse figuren komen ‘s avonds tot leven in het Fries Museum Cultuur 5 okt, 11:00
Afbeelding
Column Ed van Dijk: Let op de ‘kleintjes’ Column 4 okt, 18:00
Afbeelding
“Ik wens iedereen een klein stukje Jitze toe” Persoonlijke verhalen 4 okt, 12:00
Afbeelding
Jongen ernstig gewond bij incident met houtkachel Wolvega Politie 4 okt, 09:46