Verduurzaming particuliere woningen en klimaat adaptieve maatregelen
Verduurzaming particuliere woningen en klimaat adaptieve maatregelen Foto: Volkshuisvestingsfonds

Ruim 20 miljoen euro voor verduurzaming particuliere woningen

Samenleving

LEEUWARDEN - Het programma Leeuwarden Oost kan in de loop van 2022 beginnen met het verduurzamen van 1.610 particuliere woningen in de wijken Bilgaard, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en de Vrijheidswijk en het verbeteren van de openbare ruimte voor het klimaat. Gemeente Leeuwarden deed hiervoor in mei van dit jaar een aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds. Woensdag 14 juli werd bekend dat de gemeente het aangevraagde bedrag van € 20.568.166,- ontvangt. Van de gemeente wordt gevraagd een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro bij te passen. Met de investering wil de gemeente een fysieke impuls geven aan het gebied Leeuwarden Oost. Dat wordt gezien als een eerste stap in het bredere programma voor stedelijke vernieuwing in dit deel van de stad.

Verduurzamen particuliere woningen

De beschikbare middelen worden besteed aan het verduurzamen van 1.610 woningen in de wijken van Leeuwarden Oost. Eigenaar bewoners hebben vaak niet de financiële armslag om de benodigde maatregelen van isolatie, onderhoud en het verbeteren binnenklimaat uit te voeren. Deze eigenaren kunnen met een regeling 80% van de kosten voor verduurzaming vergoed krijgen. Van de ruim 1.600 woningen in particulier bezit gaat het om ongeveer 400 woningen van particuliere verhuurders. Hoe de regeling eruit komt te zien - en onder welke voorwaarden verhuurders een vergoeding voor verduurzaming kunnen krijgen - is nog niet bekend.

De renovatieopgave in de vier wijken omvat:
- Verbeteren isolatiewaarde: gevelisolatie, isolerende beglazing, vloerisolatie en dakisolatie; achterstallig onderhoud;
- Verbeteren binnenklimaat: verbeteren kierdichting en aanpassen ventilatiesysteem;
- Duurzaam verwarmen: woningen gereedmaken voor de aansluiting op het (aan te leggen) warmtenet.

Klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte

Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld om klimaat adaptieve maatregelen uit te voeren in het gebied. De wijken Bilgaard, Vrijheidswijk en Oud-Oost hebben te maken met wateroverlastknelpunten als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast hebben alle wijken in het gebied Leeuwarden Oost last van hittestress. De leefbaarheid in de wijken staat daardoor zomers onder druk. Op veel plekken is het veel warmer dan in andere gebieden in de stad. Om deze problematiek aan te pakken, willen we gaan vergroenen in de wijken en bomen aanplanten om schaduw te creëren. Extra groen zorgt voor minder hitte en voor een plek waar het water bij hevige neerslag naartoe kan stromen.

Hoe gaat het nu verder?

Doel is dat de gemeente in de loop van 2022 kan beginnen met de uitvoering van de plannen. Het gaat om een grote opgave; de uitvoering vraagt een periode van tien jaar.

Na deze zomer beginnen we met de voorbereidingen. Een eerste inventarisatie van te verduurzamen woningen is voor de aanvraag gedaan. Deze inventarisatie werkt de gemeente na de zomer verder uit. Ook wil de gemeente gesprekken voeren met eigenaar bewoners. Het streven is om eind 2021 een plan van aanpak klaar te hebben met daarin ook de fasering van de werkzaamheden. Dit geeft de gemeente ook de gelegenheid de gemeentelijke bijdrage van bijna 9 miljoen euro te regelen. Dat is 30% van de totale investering die nodig is.

Deelplan van programma Leeuwarden Oost

Het stedelijk vernieuwingsgebied Leeuwarden Oost ligt ten noordoosten van de binnenstad van Leeuwarden. Binnen dit gebied liggen de wijken Bilgaard, Oud-Oost, Heechterp & Schieringen en de Vrijheidswijk. Deze wijken vormen gezamenlijk één deelplan. Er zijn traditionele en ‘nieuwe’ volksbuurten en uitbreidingslocaties uit de tweede helft van de vorige eeuw, met een concentratie van (portiek)flats. De wijken kenmerken zich ten opzichte van de rest van Leeuwarden en de G40 gemeenten door een gemiddeld lagere WOZ-waarde. Veel type woningen hebben momenteel energielabel E of lager. Het aandeel groen in de wijken is relatief laag.

Programma Leeuwarden Oost

Het 20-jarige programma Leeuwarden Oost zet zich in om de leefbaarheid van gebied Leeuwarden Oost in brede zin te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Het programma draait om het verbeteren van het perspectief van mensen op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen. Op dit moment wordt met bewoners en partners gewerkt aan de ambities voor het programma. Het is onderdeel van een landelijke wijkaanpak gericht op zestien kwetsbare gebieden die door het ministerie van BZK wordt voorbereid.

In het programma Leeuwarden Oost werken verschillende partners samen waaronder de gemeente, het onderwijs, de corporaties, huurdersorganisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het veiligheidsdomein, de cultuur- en de sportsector, etc.

Afbeelding
Vraag vóór 1 september 2022 je huur- of zorgtoeslag over 2021 aan Financieel 1 uur geleden
Afbeelding
Visles op It Twaluk Leeuwarden Educatie 3 uur geleden
Afbeelding
Grote, maar toch kleine veranderingen bij Oogwereld Vellinga: “nog meer tijd voor onze klanten” Zakelijk 5 uur geleden
Afbeelding
Wie worden de Olympische helden van de Toekomst Sport 19 uur geleden
Afbeelding
Oudere man gewond door val van elektrische fiets in Leeuwarden Politie 21 uur geleden
Afbeelding
Basisscholen springen zich gezond tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd Educatie 22 uur geleden
Afbeelding
Taxatiemiddag in het Post-Plaza Hotel in Leeuwarden Algemeen gisteren
Afbeelding
Jonge Nederlandse slachtoffers criminele uitbuiting witte vlek in aanpak ondermijning Politie 30 jun, 10:00