Voorzitter Wietske Houtsma-Terpstra van Bruisend Hart Hallum ontvangt de cheque uit handen van gedeputeerde Sijbe Knol.
Voorzitter Wietske Houtsma-Terpstra van Bruisend Hart Hallum ontvangt de cheque uit handen van gedeputeerde Sijbe Knol. Foto: Provincie Fryslân

Provinsje investeert 2,3 miljoen in 72 mienskipgebouwen

Samenleving

FRIESLAND - Vrijdag 24 november kwam de adviescommissie voor de tweede keer bij elkaar om 155 aanvragen te beoordelen. Friese besturen van mienskipsgebouwen deden in september massaal aanvragen bij IMF ferduorsumjen mienskipsgebouwen om zo het verduurzamen van sportkantines en dorpshuizen te kunnen financieren.

April dit jaar besloot PS €5 miljoen van de extra inkomsten vanuit het Friese windpark beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van mienskipsgebouwen. In mei ging regeling voor de eerste keer open. Toen wisten al 116 aanvragers hiervoor het Iepen Mienskipsfûns te vinden. Na de beoordeling krijgen 81 verenigingen en stichtingen het geld in september op de rekening om zo nog voor de winter te kunnen starten met verduurzamen. Bij de openstelling in september ontving de provincie 155 aanvragen die totaal om €4,6 miljoen subsidie vroegen.

Gedeputeerde Sijbe Knol heeft in Hallum de eerste cheque overhandigd aan Bruisend Hart Hallum voor de verduurzaming van de sportkantine: “Mei de opbringsten fan Wynpark Fryslân kin Bruisend Hart Hallum in grutte stap sette nei in duorsume takomst. It is geweldich om te sjen hoe aktyf de Fryske ferienings en stichtingen hjir mei dwaande binne. Moai dat we harren stypje kinne. Foar en mei de Mienskip!”

Beoordeling

De aanvragen zijn beoordeeld door actieve inwoners van Fryslân met daarin verenigingsbestuurders, een installateur en een verduurzamingsadviseur. De projectvoorstellen werden beoordeeld op:

  1. Verduurzaming: wat doet men met de subsidie en hoe effectief zijn de maatregelen?
  2. Besparing jaarlijkse kosten: in welke mate wordt de vereniging/stichting financieel gezonder van dit project?
  3. Draagvlak en samenwerking: hoe belangrijk is dit gebouw voor de mienskip?

Het beoordelen aan de hand van deze criteria zorgde voor een lange lijst waarbij de projecten met de meeste punten subsidie krijgen en zo door naar beneden tot de pot leeg is.

Uitslag

72 projecten kunnen deze ronde van subsidie worden voorzien. Op een enkeling na vroegen alle verenigingen en stichtingen €35.000 aan, wat maximaal 70% van de totale kosten van het project mocht zijn. 70% van het beschikbare geld gaat naar dorpshuizen en bredere ontmoetingsplekken, 20% naar sportaccommodaties en 10% naar kerken en musea. Projecten doen vaak een totale investering variërend tussen de €50.000,- en €300.000,-.

Afbeelding
FMF leidt Friezen op tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie Duurzaamheid 2 mrt, 12:00
Afbeelding
Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Fries zit een Supporter van Schoon Natuur 1 mrt, 08:00
Afbeelding
Meer dan 30.000 vrijwilligers de straat op voor meer buitenspelen Samenleving 29 feb, 12:00
Afbeelding
Meer dan 500 Friese katten raakten vermist in 2023 Natuur 28 feb, 18:00
Afbeelding
9 van de 18 Friese gemeenten verhoogden toeristenbelasting Samenleving 27 feb, 12:00
Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Friesland Natuur 27 feb, 08:00
Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 26 feb, 18:00
Afbeelding
Naar een betekenisvolle Matthäus Passion Cultuur 26 feb, 15:00