Afbeelding
Foto: Unsplash

Nieuwe opvanglocatie Súdwest-Fryslân in IJlst

Samenleving

IJLST - IJlst is in beeld om een nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te starten. Het gaat om het leegstaande gedeelte van woonzorgcentrum Nij Ylostins. De tijdelijke noodopvang zal de nieuwbouwplannen niet in de weg staan.

Dit betekent dat de voorbereidingen kunnen beginnen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. In totaal is er voor maximaal 80 personen plek. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs. Voorafgaand aan het besluit zijn de bewoners van Nij Ylostins betrokken. Direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd met een brief. Brede communicatie in IJlst vindt komende week plaats.

‘Wat moai dat de belutsenens sa grut is. De mienskip kaam sels mei dizze lokaasje, dêr bin ik grutsk op,’ aldus burgemeester Jannewietske de Vries. ‘Súdwest-Fryslân kin dit drage. Mei-inoar sette wy de skouders derûnder.’

Eerder maakte Súdwest-Fryslân al bekend De Galamadammen in Koudum en het Amicitiahotel in Sneek in te zetten als gemeentelijke opvanglocaties. Hier worden momenteel respectievelijk ca. 150 en 100 vluchtelingen opgevangen. Het college van b&w besloot ook in te stemmen met het nader onderzoeken van Hotel De Wymerts in Workum als mogelijke tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie. Hier gaat het om circa 70 plekken.

Het melden van een opvanglocatie of het aanbieden van andere hulp kan via de website www.sudwestfryslan.nl/oekraine

Afbeelding
Weer nieuwe woningplannen in Súdwest: 20 koopwoningen in Oosthem Wonen 6 uur geleden
Afbeelding
Friese winnares Weru Buurt-BBQ kan eindelijk prijs uit 2020 verzilveren Samenleving 7 uur geleden
Afbeelding
Jong Oranje en Jong Duitsland bieden vier sets spektakel in Sneek Sport 10 uur geleden
Afbeelding
Plan voor 43 woningen op voormalige Tichelaar-locatie Makkum Wonen 27 jun, 14:00
Afbeelding
Heerenveen stelt 150 opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen Samenleving 27 jun, 12:21
Afbeelding
Gelukkig en gezond ouder worden door inzicht in eigen leven en uitgaan van mogelijkheden Gezondheid 27 jun, 10:52
Afbeelding
Poiesz Supermarkten voor 3 jaar sponsor van Mar-athon Sneek Sport 23 jun, 15:00
Afbeelding
Trainster Vera Koenen komt niet naar VC Sneek Sport 23 jun, 09:03