Afbeelding
Foto: Shutterstock

Grondverzet zonder onderzoek naar PFAS weer mogelijk in Leeuwarden

Algemeen

LEEUWARDEN -  In de hele gemeente Leeuwarden is het weer mogelijk om grond te hergebruiken zonder dat steeds een onderzoek naar PFAS nodig is. Het college van B&W heeft vandaag, dinsdag 7 april, de bodembeheernota ‘Zicht op Grond’ vastgesteld. Onderdeel van de nota is een bodemkwaliteitskaart waarop staat aangegeven welke bodemkwaliteit verwacht mag worden.  

Sinds de zomer van 2019 was het nodig, op basis van nieuwe landelijke regels, dat iedere toe te passen partij grond afzonderlijk op PFAS werd onderzocht. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen kunnen risico’s met zich meebrengen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Ook toen de regels in november 2019 werden versoepeld, moesten alle partijen grond nog steeds worden onderzocht op PFAS. Veel grondbedrijven en aannemers kregen hierdoor problemen. Projecten liepen vertraging op en kregen te maken met hogere kosten.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft een onderzoek gecoördineerd waarbij in alle Friese gemeenten boringen zijn gedaan om de gemiddelde PFAS-waarden in Fryslân vast te stellen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde gehalten aan PFAS ruimschoots voldoen aan de landelijk vastgestelde achtergrondwaarden. Daarom hoeft grond die vrijkomt op een locatie die niet verdacht wordt van bodemverontreiniging niet afzonderlijk te worden onderzocht. Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan grond dan elders worden hergebruikt.

De door het college van B&W vastgestelde nota ‘Zicht op Grond’ bevat een uitwerking van generieke, landelijke regels die in de gemeente Leeuwarden gelden. Tegelijkertijd is gewerkt aan specifieke lokale regelgeving. Er is een afzonderlijke nota opgesteld waarin dat gebiedspecifieke beleid is meegenomen. Deze nota wordt ter inzage gelegd, zodat belangstellenden erop kunnen reageren. Na afloop van de inzagetermijn worden de reacties verwerkt en zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om het lokale beleid vast te stellen.

Afbeelding
TRANSFER: Navarone Foor per direct naar SC Cambuur Sport 10 uur geleden
Afbeelding
Arriva rijdt met 'Thialf Express' tijdens Daikin NK Afstanden Heerenveen Sport 18 uur geleden
Afbeelding
Orgelconcert door David de Jong in Cultuurpodium Dorpskerk Huizum Cultuur 27 jan, 18:00
Afbeelding
Valentijnsconcert Verboden liefde door Countertenor Sytse Buwalda Cultuur 27 jan, 15:00
Afbeelding
SC Cambuur versterkt zich met Ben Rienstra Sport 27 jan, 13:47
Afbeelding
SC Cambuur-trainer Sjors Ultee na overwinning bij FC Groningen: “We zijn op alle momenten volwassen geweest" Sport 27 jan, 12:30
Afbeelding
Nog veel te winnen op het gebied van databescherming Zakelijk 27 jan, 12:00
Afbeelding
4 februari: de allereerste 'Dag van de Natuurijsmeester' Sport 27 jan, 10:00