Afbeelding
Foto: Unsplash.com

Burgemeester sluit verkoop- en verhuurbemiddelingsbedrijf in Leeuwarden

112-Nieuws

LEEUWARDEN - In het belang van de openbare orde en de veiligheid heeft burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden op dinsdag 28 november 2023 het pand van een verkoop- en verhuurbemiddelingsbedrijf aan de Bleeklaan in Leeuwarden gesloten. Uit onderzoek van de politie komt naar voren dat er vanuit dit pand stelselmatig criminele activiteiten zijn uitgeoefend en/of gefaciliteerd. Het pand wordt voor de duur van 6 maanden gesloten.

De politie heeft grootschalig strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de rol van dit bedrijf bij vastgoed gerelateerde criminaliteit. Dit heeft op 3 april 2023 geleid tot een drietal aanhoudingen en doorzoeking van een woning en het bedrijfspand aan de Bleeklaan, waarbij administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen.

In het politieonderzoek komen verschillende strafbare feiten naar voren: het faciliteren van illegale hennepteelt, het verhullen van hennepteelt, hulp bij wederrechtelijk verblijf en valsheid in geschrifte. Deze misstanden maken dat dit makelaarskantoor, dat betrokken is bij de verhuur van vele panden in de gemeente Leeuwarden, waaronder een groot aantal in de Vlietzone, in zijn bedrijfsvoering een gevaar voor de openbare orde en veiligheid vormt. Om die reden acht de burgemeester de sluiting van dit pand nodig.

Signaalwerking

Misstanden in de vastgoedsector zijn een rode draad binnen ondermijning. Dat is de motivatie voor politie, het Openbaar Ministerie, RIEC en gemeenten om dit aan te pakken. Door gezamenlijk op te trekken, wordt het criminelen moeilijker gemaakt om te opereren, worden barrières opgeworpen voor criminele activiteiten en wordt een signaal afgegeven dat dit niet wordt getolereerd.

Dit signaal wordt door de sluiting van dit pand duidelijk afgegeven. Het pand wordt zichtbaar onttrokken aan het criminele circuit en het opereren van het betreffende bedrijf wordt ermee bemoeilijkt. De sluiting van dit pand is het resultaat van een zeer intensieve samenwerking tussen genoemde partijen.

Voorlopige voorziening

Door het bedrijf is geprobeerd om deze sluiting tegen te houden door de gang naar de rechter te maken. Daartoe is een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ gedaan. Op 20 november jongstleden heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan en dat verzoek afgewezen. De voorzieningenrechter is, net als de burgemeester, van oordeel dat het bedrijf een faciliterende rol heeft gespeeld in de illegale hennepteelt in Leeuwarden en omgeving. Deze rol is voor een belangrijk deel vervuld vanuit dit pand. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat deze sluiting een noodzakelijk en geschikt middel is om daar een einde aan te maken.

Dat daardoor (reputatie)schade ontstaat voor dit makelaarskantoor is hierbij van ondergeschikt belang. Ook volgens de voorzieningenrechter weegt het algemeen belang bij bestrijding van illegale activiteiten zoals hennepteelt in dit geval zwaarder.

Afbeelding
Met dit nummer gaat Joost Klein ons land vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival Algemeen 7 uur geleden
Michel Tilma en Burgemeester Sybrand van Haersma Buma, 2 maart 2024
Miniature People Leeuwarden route is HEROPEND! Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Tryaters indringende Fanfarepodcast nu te beluisteren Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
FMF leidt Friezen op tot burgerexperts in natuurinclusieve energietransitie Duurzaamheid 2 mrt, 12:00
Flinke uitslaande brand in Cammingaburen
Flinke rookontwikkeling bij uitslaande woningbrand in Leeuwarden 112-Nieuws 1 mrt, 10:32
Afbeelding
Burgemeester Buma sluit twee woningen in Leeuwarden vanwege overtreding Opiumwet Algemeen 1 mrt, 10:22
Afbeelding
Landelijke Opschoondag op 23 maart: in iedere Fries zit een Supporter van Schoon Natuur 1 mrt, 08:00
Asielzoekers die twintig dagen in het WTC verblijven krijgen een bed en opvang aangeboden.
Tijdelijke heropening WTC-complex als overlooplocatie aanmeldcentrum Ter Apel Samenleving 29 feb, 15:00