Afbeelding
Foto: Provincie Fryslân

Noordelijk mkb heeft kansen voor groei door interregionale samenwerking en internationale focus

Samenleving

FRIESLAND - De innovatiemonitor onthult opvallende patronen in interregionale samenwerking, betrokkenheid en oriëntatie. Het noordelijke mkb zoekt samenwerkingen vooral dicht bij huis. Ondernemers gaan niet snel naar een andere noordelijke provincie en gaan beperkt over de landsgrens.

Uit de jaarlijkse innovatiemonitor, opgesteld door economen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), blijkt dat het noordelijke mkb actief is in samenwerking en betrokkenheid over regiogrenzen heen. Toch benadrukt universitair hoofddocent Thijs Broekhuizen, coördinator van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, de potentie voor verdere ontwikkeling: “Om de innovatiekracht van het noordelijke mkb volledig te benutten, is het cruciaal om meer internationale focus te leggen en grensoverschrijdende kansen actief te omarmen. Zo versterken we onze profilering als regio binnen Europa.”

Provinciegrenzen over voor hoogwaardige kennis

Het rapport onthult dat het noordelijke mkb graag samenwerkt met kennisinstellingen uit andere noordelijke provincies voor innovatie en kennisdeling. Samenwerkingen met concurrenten en bedrijven uit andere bedrijfstakken vinden vaak plaats binnen Nederland, maar weer niet in de noordelijke provincies. Binnen de provincie wordt wel samenwerking gezocht met adviesbureaus. Daar lijkt gemak en toegankelijkheid een belangrijke rol te spelen. Van internationale samenwerking is nog weinig sprake. Slechts een klein percentage van de samenwerkende mkb’ers gaat internationale verbindingen aan, waarbij ongeveer 12% samenwerkt met buitenlandse klanten. De internationale betrokkenheid wordt vooral gezocht als het deuren naar nieuwe markten opent.

Het belang van innovatienetwerken

Er is onderzocht wat de betrokkenheid bij innovatienetwerken als Energy Valley, Healthy Aging Netwerk en Water Alliance, innovatie(test)omgevingen als Entrance, Wetsus en de Healthy Aging Campus en incubators/accelerators als Ondernemersfabriek Drenthe, VentureLab North en de Business Generator Groningen is. Het rapport wijst uit dat interregionale betrokkenheid het sterkst is bij innovatienetwerken waar mkb’ers bereid zijn om over de provinciale grens heen te gaan. Ook al is Groningen over de hele linie de meest gekozen locatie, de mkb’ers kiezen er meestal voor om dit soort innovatienetwerken te bezoeken binnen hun eigen provincie.

Beperkte internationale focus

Wat betreft interregionale oriëntatie richt het noordelijke mkb zich voornamelijk op de levering van haar producten en diensten op lokaal niveau (32%) en nationaal niveau (40%). Slechts een klein deel is actief op Europees (16%) en wereldwijd niveau (12%). Opmerkelijk is dat mkb’ers die internationaal gericht zijn, vaak sterk betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling, maar dit vertaalt zich niet noodzakelijk naar hogere winstmarges.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum VinCi van RUG en het SNN. Deze samenwerking is in 2016 gestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Drenthe, Fryslân en Groningen in kaart te brengen en te analyseren.

Afbeelding
Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste Samenleving 13 uur geleden
Screenshot van de sociale kaart van Ooststellingwerf.
Sociale kaart voor Ooststellingwerf Samenleving 16 uur geleden
Wat een knapperd hè?
Lieve Casper zoekt een nieuwe mand Samenleving 19 uur geleden
Afbeelding
OldStars badminton van start in Appelscha Sport 23 feb, 15:00
Afbeelding
'Kunstvoorstelling' over schilder Pieter Bruegel Cultuur 23 feb, 09:00
Afbeelding
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Samenleving 22 feb, 18:00
Afbeelding
Milieu Centraal gaat vrouwen uit Friesland helpen om bewust minder kleding te kopen Duurzaamheid 22 feb, 12:00
Is jouw huis ook toe aan een goede schoonmaakbeurt?
Tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak? Algemeen 21 feb, 10:00